Industriell vattenhantering

Avsiktsmässig hantering av vatten och avloppsvatten inom industrin kan effektivisera driften av verksamheter och bidra till en mer hållbar vattenmiljö.

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Martina Uldal

Martina Uldal

Tel: +46 (10) 6156207
M: +46 (72) 2426207
Anna Hamrin

Anna Hamrin

Enhetschef VA-process, Umeå
Tel: +46 10 615 49 80

Vi erbjuder omfattande utredningar, både i bench- och pilotskala, för att kunna välja de mest lämpliga reningsteknologier till vatten och avloppsvatten. Vi jobbar med processdesign som utgångspunkt, där vi kombinerar element från dispositionsplanering, källkontroll och teknologivaluering, samt urval. Därmed kan vi skapa de mest kostnadseffektiva processdesigns till specifika användningsområden. Processdesign och genomförbarhetsstudier omfattar värderingar av processoptimering, massbalans (ström, organiska material, kväve, torrmaterial och sal), detaljerade processflödesscheman (PDF:er), samt diagram för processinstrumentering (P&ID).

Rambolls ingenjörer kan överse utvecklingen av vatten- och reningsverk från dess etablering till uppstart och drift. Från upprustning av verk till nya byggnadsprojekt är vi väl utrustade att kunna verka som kundens representant, program-, projekt- och byggledare eller ingenjör när det kommer till kontraktet. Vår expertis inom process omfattar sökning av driftfel, upplärning samt driftskontrakt  - dygnet runt.

De specifika tjänstområden vi erbjuder rådgivning inom inkluderar:

  • Preliminär och detaljerad design
  • Uppdrag, etablerande och kontinuerlig teknisk support vid drift
  • Felsökning inom drift, även mikroskopiska analyser
  • Driftträning, utvärdering av resultat och energigranskning
  • Kontraktledelse