Kontrollprogram för grundvattenmätning

Genom att mäta grundvattennivåer i realtid kan man öka tryggheten, förbättra kommunikationen med invånarna och få bättre underlag för beslut om skyddsåtgärder i pågående projekt.

Mätstation för automatiserad grundvattenmätning.

Kontakt

Mattias von Brömssen

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden
Tel: +46 10 615 63 87
Stefan Stigendal

Stefan Stigendal

Director Digitalization and Innovation
Tel: +46 10 615 61 20

Ramboll erbjuder ett automatiserat kontrollprogram för grundvattenmätning, där mätning i normalfallet sker var fjärde timme men där mätfrekvensen är ställbar enligt behov. Redovisning sker på månadsbasis om inget annat överenskoms och bastjänsten faktureras till en fast månadskostnad per mätpunkt och månad. Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Tjänsten baseras på ett antal standardkomponenter, systemet är automatiskt och insamling av mätvärdet sker trådlöst för att därefter lagras i den tillhörande molntjänsten.

All service, reparation, utbytesutrustning vid skada eller stöld samt montering och demontering av hårdvara ingår i grundpaketet. Ramboll tar fullt ansvar för systemets funktionalitet och leverans. Vid oförutsedda avbrott i tjänsten, till exempel vid stöld eller sabotage rapporteras det till en utvald mottagare och utrustningen ersätts, inom avtalad åtgärdstid, helt kostnadsfritt.

Flera nivåer av larm kan sättas per mätpunkt och Ramboll kan även erbjuda rådgivning och förslag på lösningar för olika larmnivåer om så önskas. I samband med avvikande eller alarmerande utfall rapporteras även det till utvalda mottagare.

Hur tekniken fungerar

  • Mätstationer placeras ut på valda platser och kan sedan förse projektet med värdefull data.
  • Det går även att ge varje mätstation en egen hemsida som nås via en QR-kod (se exempel här) vilket gör det möjligt för allmänheten att ta del av både syftet med mätningen och även platsens mätresultat. Ett bra sätt att nå ut till allmänheten!
  • Rapportering, delning eller inhämtning av data kan skräddarsys allt efter behov.

Tilläggsstjänster

Integration

Ramboll tillhandahåller ett kraftfullt API som gör det möjligt att integrera egna eller andra system för import och export av data. Därmed är det möjligt att importera andra typer av mätdata för presentation eller analys av mätvärden separat eller tillsammans med befintliga grundvattenvärden. Importeras data från andra system kan Rambolls portal vid behov även användas för presentation.

Manuell mätning

Ramboll tillhandahåller även en tjänst för manuell rapportering av grundvattennivåer. Den kan tillämpas när behovet av mätning inte är lika frekvent eller om platserna för mätning av någon anledning inte lämpar sig för automatiska enheter. Manuella mätvärden rapporteras in via en app och behandlas i övrigt på samma sätt som de automatiska värdena.

Rådgivning

Behövs hjälp med åtgärdsplaner, konsekvensanalyser eller övrig tolkning hjälper vi självklart till med det också. Rådgivningstjänster offereras separat.