Vatten

Rent vatten genom säker och hållbar vattenförsörjning ska vara en självklarhet både idag och för framtida generationer. Utifrån detta mål arbetar Rambolls vattenspecialister med i stort sett alla kompetensområden som berör vatten - från dricksvattenförsörjning och avloppshantering till klimatanpassning av städer.

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Kontakt

Annika Renheim

Annika Renheim

Divisionschef Transport
Tel: +46 10 615 63 57

Ramboll Water är ett globalt team av kunniga och duktiga vattenkonsulter som har hela världen som arbetsfält. Den viktigaste frågan för oss är hanteringen av vår mest vitala naturresurs, rent vatten.

Våra medarbetare består bland annat av ingenjörer, projektörer, forskare och processpecialister. Även hydrauliska specialister, hydrologer och hydrogeologer, geofysiker och landskapsarkitekter är viktiga resurser i vårt team.

Vi finns på 40 kontor runt om i världen och vi har mer än 50 års erfarenhet av att skapa innovativa vatten- och landskapsarkitektoniska lösningar. Vi arbetar inom alla kompetensområden som berör vatten inklusive multidisciplinära projekt som klimatanpassningsprojekt, både på strategisk men också operativ nivå. Våra kunder kommer både från privat och från offentlig sektor. Klimatanpassning och översvämningshantering, industriell vattenhantering, VA-process, VA-teknik, vattenförsörjning och hantering av våra vattenresurser är vårt dagliga fokus.

Rambolls breda tjänsteutbud kombinerat med hög spetskompetens hos våra specialister gör att vi kan garantera våra kunder optimala helhetslösningar som bidrar till en hållbar vattenförsörjning för framtida generationer.

Läs mer

Broschyr: Water management creating opportunities


Ladda ner broschyr (PDF)

Projekt

Del av fokusområdet i Skärholmen

Ramboll tar helhetsgrepp på Skärholmens vatten

Stockholm växer och är inom kort en miljonstad. För att alla som vill bo här ska få plats krävs ett stort antal nya bostäder. Det i sin tur kräver att detaljplaner ses över, bland annat med avseende på ledningsnätet för spill- och dagvatten. Fel dimensionerat kan det resultera i översvämningar och föroreningar. När det görs rätt bidrar det istället till bra dricksvatten och en god miljö. I projektet Fokus Skärholmen är det Ramboll som tar greppet om vattnet.

Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)

Stockholms nya avloppsrening ger bättre vatten i Östersjön

Stockholms avloppsrening måste förnyas för att klara den kraftigt ökade befolkningen och möta framtidens miljökrav. Just nu genomför Stockholm Vatten och Avfall AB, SVOA, ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk och Ramboll är involverade i flera delar.