Hamnar

Våra hamn- och marinexperter studerar och projekterar sjöfartens farleder, hamnar, kajer och varv, kuststabilitet och andra delar av den marina miljön. Under åren har våra uppdrag omfattat allt från muddring till kajkonstruktion och logistik.

Kontakt

Tim Svensson

Tim Svensson

Consultant
Tel: +46 10 615 33 48
M: +46 72 146 83 48

Våra hamn- och marinexperter studerar och projekterar farleder, hamnar, kajer, marinor, kuststabilitet och andra delar av den marina miljön. Under åren har våra uppdrag omfattat allt från mindre småbåtshamnar till stora containerhamnar och omdaning av tidigare hamnar till bostadsområden.

Hamnprojekt är ofta komplexa och innehåller flera discipliner. Vi har därför byggt upp nätverk för marina frågor inom koncernen och lokalt där vi har enheter för Hamn, Miljö, Geoteknik, El (kraft och belysning) och Samhällsplanering (trafikplanering, logistik). Hamnnätverket inom koncernen gör att vi kan erbjuda nischade tjänster som analyser av vågor och kusterosion via Ramboll Danmark och rörliga ramper via Finland.

Ramboll har en omfattande internationell verksamhet inom området, och vi har genomfört hamnprojekt i ett stort antal orter i Sverige.

Tjänster för alla storlekar och faser

Inget projekt för stort eller för litet. Oavsett vilket projekt vi tar oss an kan vi hantera det från de tidigaste faserna av en planerad investering till slutbesiktningen av ett genomfört bygge.

Vi hanterar bland annat förslag med investeringskalkyl, översiktsplaner, logistikutredningar, besiktningar, projektering, bygghandling för utförandeentreprenad eller totalentreprenad, samarbetsavtal med entreprenör, assistans vid upphandling av entreprenör och byggledning under genomförandet.

Våra marina nätverk erbjuder följande tjänster

 • Detalj- och översiktsplaner
 • Transport- och logistikutredningar
 • Fältundersökningar
 • Miljöutredningar
 • MKB med tillståndsprövningar
 • Marina konstruktioner
 • Landanslutningar av fartyg med högspänning
 • Dimensionering av ytor för höga axeltryck beroende av lasthanteringsmetod
 • Specialanpassning av ramper, fendrar och förtöjningssystem
 • Förfrågningsunderlag och rådgivning under upphandling och genomförande
 • Besiktning av befintliga anläggningar och underhållsplanering med förslag till reparations- och förstärkningsåtgärder

Läs mer

Broschyr Stadsutveckling i hamnmiljö


(PDF, öppnas i nytt fönster)

Referensprojekt

Malmö hamn

Malmö Hamn flyttar

Hamnen i Malmö planerar för en omlokalisering av stora delar av verksamheten till nya anläggningar i norra delen av hamnområdet.

Gävle hamn expanderar

Under 2010 deltog Ramboll i försök till solidifiering/stabilisering av kontaminerade muddermassor. Detta följdes av projektering av en kaj vid Granudden för ett fullskaligt test av solidifieringskonceptet. Efter full utbyggnad kommer Granudden att ha 700 meter kaj.

Norrtälje Hamn – ny, hållbar stadsdel läker staden

”Barn, bad, båtar” är visionen för Norrtälje Hamn. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har varit grundläggande i planeringen av den nya stadsdelen. Det gamla hamnområdet ligger alldeles intill stadskärnan vilket betyder stadens centrum nu expanderar och möter vattnet. Alla medborgare, inte bara de som väljer att bo här, kommer att få tillgång till nya grönytor, handelsstråk, bad och promenader längs vattnet.

Foto: Fredrik Broman

Malmporten

Sjöfartsverket, Luleå Hamn AB och Trafikverket samverkar kring projekt Malmporten i Luleå. Projektet ska förbättra transporterna av bland annat malm från gruvfält till kund. Ramboll hjälper Sjöfartsverket med miljöprövningen av den nya farleden.

Visa alla projekt för den här tjänsten