Transport

Flygplatser

Antalet flygresenärer förväntas dubbleras under de kommande 20 åren och Ramboll erbjuder därför en komplett tjänst för flygplatser för att de ska klara kapacitetskraven med hjälp av planering, expansion och ombyggnationer.

Relaterade artiklar

Runway resurfacing works at Gibraltar Airport. Ramboll

Runway resurfacing ensures Gibraltar’s continuing economic development

05 maj 2016

The first full resurfacing works in over 20 years were completed at Gibraltar Airport two weeks ahead of programme and on budget.

KORT OM FLYGPLATSER

Med 20 års internationell erfarenhet inom flygindustrin möjliggör Ramboll för kunderna att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerad expertis och ett par säkra händer.

60 MILJONER KVM

Vi har arbetat med cirka 60 miljoner kvm flyg- och terminalutveckling.

600 projekt

Vår erfarenhet av flygplatsutveckling spänner över två decennier och 600 projekt.

42 länder

Vi har internationell erfarenhet från 42 länder över 5 kontinenter.

Mer information

Utvald partner: Mannvit

Mannvit och Ramboll har arbetat tillsammans i flera projekt. Bland annat tog vi tillsammans fram ett bidrag till designtävlingen för en ny huvudplan för Keflaviks internationella flygplats på Island.