Drift och underhåll

Bra underhåll av våra vägar och broar är absolut nödvändigt för att upprätthålla ett bra trafikflöde och skydda infrastrukturen.

Lasermätning

På Ramboll vet vi vad som krävs för att hålla vägar, broar, tunnlar, hamnar och andra anläggningar i toppskick.

Alla utomhusstrukturer försämras på grund av skiftande miljö- och mekaniska villkor och större händelser som översvämningar och jordbävningar. Vi bedömer de lokala förhållandena och gör vad som krävs för att minimera försämringen.

Vår kvalificerade personal utför inspektioner och underhållsverksamhet med hjälp av rätt utrustning - och har tillgång till experter och laboratorier vid behov.

Internationell drift- och underhållserfarenhet

Rambolls upprustnings- och underhållsgrupp är erkänd världen över för dess drift och underhåll av vägar, broar, tunnlar och andra anläggningar.

Sedan 1990 har vi tillhandahållit professionella tjänster och utbildning till kunder i västra och östra Europa, Mellanöstern, Asien, Centralamerika och Sydamerika.

I våra tjänster inom detta område ingår:

  • Inspektion
  • Systematisk drift, underhåll och förvaltning
  • Reparation
  • Upprustning och tillsyn
  • Tillståndsbedömning
  • Riskbedömningar
  • Utbildning

Läs mer om våra tjänster på rst.ramboll.com