Brand, Risk & Säkerhet

Brand, Risk & Säkerhet är ett kompetensområde inom Ramboll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.

Kontakt

Per Stein

Per Stein

Risk & Säkerhet
Tel: +46 10 615 6291

Med specialistkompetens och lång erfarenhet inom Risk Management erbjuder vi specialisttjänster inom områdena brandskydd, riskhantering samt säkerhet inom industri-, hus- samhällsbyggnads- och energiområdet.

Våra tjänster inom brand, risk och säkerhet genomförs i nära samverkan med andra verksamheter inom Ramboll för att möta marknadens krav och behov inom projekt för våra kunder. Våra konsulter har lång erfarenhet av tillståndsfrågor och att uppfylla lagar, regler och förordningar inom HSE/HMS, Hälsa, Miljö, Säkerhet och Brand. Många av regelverken ställer krav på riskanalyser och säkerhetsdokumentation. I uppdragen ingår ofta dialog och förhandlingar med myndigheter t.ex. länsstyrelse och räddningstjänst.

Exempel på uppdrag och kompetenser inom Brand, Risk & Säkerhet

Riskhantering

 • Riskhantering i samhällsplaneringsprocessen
 • Riskhantering inom industrin
 • Riskhantering; miljö-, hälsa- och arbetsmiljörisker
 • Projektriskanalyser
 • Beredskapsplanering
 • Risker med hantering av farliga ämnen och kemikalier

Säkerhet

 • Tunnelsäkerhet
 • Säkerhet för järnvägsstationer i tunnel 
 • Säkerhetsrapporter, Seveso
 • ATEX
 • Arbetsmiljö
 • Processäkerhet
 • Specialanpassade utrymningslösningar
 • Funktions- och säkerhetsanalyser

Brandskydd

 • Brandskyddsprojektering
 • Analytisk dimensionering
 • Besiktning och kontroller av säkerhetssystem
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Tillståndshantering och projektering för brandfarliga och explosiva varor