Transport

Mobilitet driver den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Idag när 53 % av världens befolkning är bosatta i städer är effektiva transportsystem en väldigt viktig del i att skapa levande stadsmiljöer. Vi arbetar i några av världens största infrastrukturprojekt och är ledande på den nordiska marknaden.

Trafikplats

Kontakt

Annika Renheim

Annika Renheim

Divisionschef Transport
Tel: +46 10 615 63 57

För att maximera värdet för transportmyndigheter, entreprenörer och kommuner erbjuder vi tvärvetenskaplig teknisk kompetens och minimerad resursanvändning.

Vårt breda utbud av tjänster omfattar planering, utformning, konstruktion och underhåll. Vi hanterar alla typer av projekt, från förstudier och lagstadgade processer till utformning och projektgenomförande.


Läs mer

Broschyr om transport

Enabling sustainable mobility


Läs mer (PDF öppnas i nytt fönster)

Projekt

Tunnelbanetåg vid perrong mot Åkeshov

Samverkan och ny teknik nyckeln till framgång

Tunnelbaneprojektet går som tåget.

Om några år kan Stockholmarna ta tunnelbanan ända till Barkarby. Ramboll ingår sedan 2014 i gruppen som arbetar med utredning och projektering av den fyra kilometer långa utbyggnaden och av de två stationerna Barkarby och Barkarbystaden.

Unik stadspark med vattentorg i Skellefteå

Skellefteå stadspark har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Skellefteå kommuns ambition har varit att öppna för ett grönt stråk mitt i centrum som binder ihop staden med älven till en naturlig mötesplats som används året runt av invånarna och är utformad hållbart, enkelt och tidlöst för många besökare.

Grodorna kan nu promenera säkert från ena sidan av vägen till den andra

Vägbygge med grodor och salamandrar i fokus

När Västerås stad ville bygga en 750 meter lång väg i handelsområdet Erikslund för att minska köbildning och luftutsläpp upptäcktes fridlysta groddjur och arbetet drog ut på tiden. Flera experter från Ramboll har samarbetat för att ta fram en lösning som innebär att den nya vägen anpassas efter djurens livsmiljö.

Illustration över nya Slussen. (C.F. Møller Architects in collaboration with Foster + Partners)

Projektering av Slussens 3 500 ton tunga bro

Slussen är en av Stockholms viktigaste knutpunkter där hundratusentals resenärer passerar varje dag. Trafikplatsen byggdes för 80 år sedan och behöver rustas upp för att kunna bära det ökande antalet människor som passerar dagligen. Ramboll har arbetat med utformning, ritningar och beräkningar gällande stålöverbyggnaden för den nya huvudbron som ska byggas.