Värdeberäknad mängd

Kontakt

Bert-Ola Nilsson

Bert-Ola Nilsson

Säkerhetsrådgivare, väg, sjö, flyg
Tel: +46 10 615 45 46
I regelverken finns vissa lättnader som kan tillämpas vid transport av vissa typer av gods i vissa mängder. Ibland kan det vara svårt att avgöra när dessa lättnader kan tillämpas, det kan vi hjälpa till att göra en analys av.  Det är främst lättnaderna värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd som är aktuella. Lättnader finns i samtliga regelverk men hanteras lite olika.

Värdeberäknad mängd är en lättnad som syftar till att minska kraven på fordonet som godset transporteras i. Vid transport enligt värdeberäknad mängd kan man använda en vanlig personbil eller annat fordon för transporten förutsatt att det finns minst en 2kg pulversläckare ombord.

Man får då transportera max 1000 poäng per transportenhet. Uträkning av antalet poäng som transporteras görs genom att man summerar den mängd gods som transporteras med en siffra som hör ihop med transportkategorin, mängderna anges för flytande ämnen i liter och fasta ämnen i kilo.

Transportkategorin för varje UN-nummer finns angiven i kolumn 15 i Tabell A i ADR-S.
Transportkategori 0 innebär att lättnaden inte kan användas.
Transportkategori 1 multipliceras mängden i liter eller kilo med 50
Transportkategori 2 multipliceras mängden i liter eller kilo 3
Transportkategori 3 multipliceras mängden i liter eller kilo med 1. 
Transportkategori 4 ger obegränsad mängd.

Exempel:

Du behöver transportera 100 liter bensin (UN 1203) och 50 liter dieselolja (UN 1202).

För att beräkna om det går att transportera enligt värdeberäknad mängd behöver du i ADR-S slå upp Tabell A och söka upp UN 1203 och tittar sedan i kolumn 15 där det står 2 (D/E). Det är siffran 2 som anger vilken transportkategori bensin tillhör ((D/E) är tunnelrestriktionskoden som används i andra sammanhang.

Gör sedan detsamma för UN 1202 där det står 3 (D/E) i kolumn 15. Dieselolja tillhör transportkategori 3.

Nu ska vi summera mängden i respektive transportkategori enligt faktorerna ovan.

100 liter UN 1203 i transportkategori 2 ska multipliceras med 3

50 liter UN 1202 i transportkategori 3 ska multipliceras med 1.

Totalt antal poäng som ska transporteras:
100*3=300p
50*1=50p

Totalt ska vi transportera 350 poäng vilket är under 1000 och vi kan alltså tillämpa lättnaden värdeberäknad mängd. 

 

Observera att föraren och andra delaktiga i transporten ändå behöver utbildning enligt ADR 1.3. Däremot omfattas man inte av kravet på säkerhetsrådgivare vid den här typen av transporter.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se