Farligt gods och säkerhetsrådgivare

Företag som avsänder, transporterar eller tar emot farligt gods omfattas av krav på att transporterna ska ske enligt de regelverk som finns för de olika transportsätten, väg (ADR-S), sjö (IMDG-koden), flyg (IATA/DGR) och järnväg (RID-S).

Kontakt

Bert-Ola Nilsson

Bert-Ola Nilsson

Säkerhetsrådgivare, väg, sjö, flyg
Tel: +46 10 615 45 46

Om du är delaktig i transport av farligt gods och transporterar eller avsänder vissa mängder omfattas du av kravet på säkerhetsrådgivare. Ramboll har examinerade säkerhetsrådgivare som kan hjälpa er att uppfylla kraven i regelverket. Vi håller dessutom utbildning inom samtliga transportslag både genom öppna utbildningar hos oss och företagsanpassade utbildningar på plats hos er.

Våra säkerhetsrådgivare finns i Stockholm, Göteborg, Linköping och Skåne och tillsammans har vi kompetens för samtliga transportslag.

Vi tar alltid uppdraget på största allvar där vi som registrerad säkerhetsrådgivare för ert företag kommer på regelbundna besök där vi går igenom er verksamhet, era transporter och hantering av ert farliga gods. Vi kommer med förbättringsförslag och arbetar kontinuerligt för att hela tiden förbättra er hantering. Självklart upprättar vi även en årsrapport till ledningen som speglar företagets hantering av farligt gods under det gångna året.

Våra tjänster

Vi erbjuder följande utbildningar och kurser:

  • Transport av farligt gods på väg, ADR 1.3 som öppen utbildning på plats hos oss
  • Transport av farligt gods på väg, ADR 1.3 som företagsintern utbildning
  • Transport av farligt gods på väg, ADR 1.3 som web-utbildning
  • Transport av farligt gods på flyg, IATA/DGR som öppen utbildning på plats hos oss
  • Transport av farligt gods på flyg, IATA/DGR som företagsintern utbildning på plats hos er
  • Transport av farligt gods på sjö, IMGD som öppen utbildning på plats hos oss 
  • Transport av farligt gods på sjö, IMDG som företagsintern utbildning på plats hos er
  • Transport av farligt gods på järnväg, RID 1.3 som företagsintern utbildning på plats hos er

Se vår kurskatalog för information om när och var kurserna hålls.