Klimatberäkningar och klimatredovisning

Kontakt

Yevgeniya Arushanyan

Yevgeniya Arushanyan

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 61 42
Information om produkters eller företags klimatpåverkan krävs allt oftare i kontakter med kunder, leverantörer eller i marknadsföring. Klimatdeklaration och klimatredovisning är snabbt på väg att bli nyckelfrågor med krav i lagar, certifieringar och investeringar. Ramboll har lång erfarenhet av att beräkna och redovisa klimatpåverkan för produkter och företag och kan erbjuda tjänster inom många olika klimatredovisningssystem och ramverk. 

Beskrivning av en produkts eller ett företags klimatpåverkan bygger i grunden på livscykelanalys och tas ofta fram enligt ett ramverk som kan vara olika beroende på bransch, inriktning eller om det är privat eller företagskunder som ska använda resultatet. En klimatberäkning gör det möjligt att sätta siffror på klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och jämföra produkter med varandra för att möjliggöra för kunder att göra aktiva val, skapa mervärde för en produkt eller för att utvärdera klimatrisker vid en investering.

Ramboll gör klimatberäkningar och klimatredovisningar på många olika nivåer och för många olika syften:

  • Greenhouse Gas Protocol – GHG Protocol är en internationellt vedertagen metod för att beräkna ett företag eller en produkts klimatpåverkan. Klimatpåverkan delas här in i tre scope beroende på hur företagsnära utsläppen sker.
  • Science Based Targets – SBTi är ett initiativ där ett företag kan åta sig att minska sina utsläpp i enlighet med Paris-avtalet
  • Carbon footprint – Förenklad LCA där endast klimatpåverkan inkluderas.
  • Koldioxidbudget – En koldioxidbudget beräknas för en kommun eller region som ett verktyg för att följa upp hur utsläppen behöver minska inom det geografiska området för att följa parisavtalet.
  • Klimatkalkyl för infrastruktur – Trafikverkets verktyg klimatkalkyl används i många fall för att beräkna klimatpåverkan från byggande av ny infrastruktur. Ramboll erbjuder utöver utsläppen från byggnationen även möjligheten att beräkna vägars klimatpåverkan i drift genom det unika verktyget Ramboll Waywize
  • Beräkningsverktyg – Ibland finns det många valmöjligheter för beslut eller för kommunikation där kunden vill kunna skräddarsy en klimatberäkning och då kan ett kundspecifikt beräkningsverktyg tas fram där kunden själv kan kombinera lösningar och få resultatet direkt. 

Vårt erbjudande

Ramboll erbjuder tjänster inom alla typer av klimatberäkningar och har experter med mer än 10 års erfarenhet av att göra beräkningar och genomföra projekt. Vi arbetar inom alla branscher och har arbetat med byggprodukter, energiproduktion, kläder, luftreningsteknik, slamhantering, batterier, avfallsförebyggande, återvinning och mycket mer. Ramboll kan både erbjuda enstaka klimatberäkningar för att möta en direkt kundfråga eller upphandling och mer långsiktigt stöd med till exempel beräkningar enligt Greenhouse Gas Protocol för ditt företag. I det senare fallet arbetar vi ofta tillsammans med Teamet för Strategisk hållbarhet som inkluderar sociala frågor och processledning för att skapa helhetslösningar för er hållbarhet.

Ramboll kan utifrån klimatberäkningarna även hjälpa ditt företag med att upprätta mål och klimatstrategier, eller färdplaner, för ökad konkurrenskraft och framtidssäkring av investeringar. Klimatstrategierna hjälper er att fokusera på rätt åtgärder, vid rätt tid för att ni ska kunna agera proaktivt mot era kunder eller investerare.

Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor och inkluderar såväl fåmansföretag som stora koncerner eller branschorganisationer.

Läs gärna mer om Livscykelanalyser och Miljövarudeklarationer (EPDer) och om Hållbarhetsstrategier

REFERENSPROJEKT

Livscykelanalys inom miljöcertifieringssystem för byggnader

Ladda ner (PDF)

Green house gas protocol - Nordströms bygghandel

Ladda ner (PDF)

In English

LCA for Buildings

Download (PDF)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se