Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas

Kontakt

Ida Olofsson

Seniorkonsult
Tel: +46 (10) 615 31 12
Ställer era kunder krav på kvalitetsledningssystem? Ökar ett kvalitetsledningssystem er chans att vinna upphandlingar? Eller vill ni helt enkelt utveckla er verksamhet och kvalitetssäkra er tjänst eller produkt? Då kan vi hjälpa er att införa ett enkelt och resurseffektivt kvalitetsledningssystem, samt verifiera resultatet genom att kvalitetsdiplomera er verksamhet.

Inom ramen för kvalitetsdiplomeringen ges verksamheterna praktisk vägledning och hjälp för att införa ett ledningssystem som:

  • bidrar till ökad kundnöjdhet och skapar ordning och reda
  • förebygger risker och tar tillvara på möjligheter
  • bidrar till att förbättra och effektiviserar arbetssätt

Ramboll är godkända utfärdare av kvalitetsdiplom enligt Svensk Kvalitetsbas, samt har flera godkända revisorer vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för verksamheter som vill bli, eller är kvalitetsdiplomerade.

Krav på kvalitetsledningssystem kan ställas av kunder, vid upphandlingar eller av andra intressenter. Att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt förbättringsarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende och systemet kan räknas som ”ISO 9001 eller motsvarande” vid upphandlingar.

Kvalitetsdiplomering kan användas av alla verksamheter i alla storlekar, men lämpar sig särskilt bra för små och medelstora verksamheter med behov av ett kvalitetsledningssystem med mindre dokumentation och som är mindre resurskrävande. Tidsåtgången är mycket individuell men en tumregel är att du kan vara kvalitetsdiplomerad så pass snabbt som två månader från uppstart och aldrig längre än sex månader från uppstart.

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av Svensk Kvalitetsbas och baseras på grundkraven i ISO 9001. Detta innebär att verksamheter som är kvalitetsdiplomerade har ett bra grundarbete om de önskar att gå vidare till en certifiering enligt ISO 9001. De största skillnaderna mellan systemen är att kvalitetsdiplomeringen ställer färre krav på dokumentstyrning och skriftliga rutiner. Istället ligger fokus på enkelhet, användarvänlighet och kvalitetssäkring av verksamheten samt strategiska förbättringar.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se