Interna revisioner

Kontakt

Andreas Jansson

Andreas Jansson

Lead Consultant
Tel: +46 10 615 31 02
Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste förbättringsverktygen och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt att revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner.

Flera av våra konsulter har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner i de flesta olika branscher i såväl stora som små organisationer. Vi utför revisioner utifrån en mängd olika kriterier som t.ex. ISO 9001, 14001, 45001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, Code of conducts, leverantörskrav mm. Några av våra medarbetare har dessutom erfarenhet som tredjepartsrevisorer åt olika certifieringsorgan. Vår revisionsmetodik fokuserar på väsentligheter och ger er ert resultat som ni kan använda för att utveckla verksamheten, snarare än att korrigera triviala brister.

Vi har utbildat över 1000 interna revisorer i våra öppna- och företagsinterna utbildningar genom åren. Om ni har flera medarbetare som behöver utbildas så är det fördelaktigast med en skräddarsydd företagsintern utbildning. Vi utbildar i flera olika nivåer och inriktningar t.ex. grundläggande revisionsmetodik, processrevision och inriktning mot kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se