Statusrapporter

Industriutsläppsverksamheter som omfattas av tillstånd skall upprätta en statusrapport som beskriver föroreningssituationen i mark och grundvatten. Ramboll har hög kompetens inom området och kan hjälpa er. 

(foto: donvictorio)

Kontakt

Eva Magnusson

Eva Magnusson

Team Leader Site Solution
Tel: +46 10 615 33 77
M: +46 70 149 44 28
Kristina Jansson

Kristina Jansson

Lead consultant
Tel: +46 10 615 65 90

Vilka verksamheter berörs?

Är verksamheten som bedrivs tillståndspliktig och har ett -i i slutet av verksamhetskoden? Då omfattas den av kravet på statusrapporter enligt industriutsläppsförordningen (2013:250).

Vad ingår i en statusrapport?

Syftet med statusrapporten är beskriva de förekommande föroreningarna i mark och grundvatten inom verksamhetens område. Arbetets första delar består av faktainsamling gällande verksamhetens miljö- och hälsofarliga ämnen: nutida, framtida och historiska. Ibland är den tillgängliga information tillräcklig för att kunna upprätta statusrapporten. I vissa fall behövs det göras en miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten för att kunna beskriva föreningssituationen och färdigställa statusrapporten. 

Ramboll följer Naturvårdsverkets vägledning för statusrapporter.

När måste verksamhetens statusrapporter vara klara? 

Statusrapporten skall vara genomförd senast 4 år efter att verksamhetens BAT-slutsats har publicerats. Olika typer av verksamheter har därmed olika slutdatum för statusrapport:

  • Produktion av organiska högvolymskemikalier (LVOC*): 2021-12-07
  • Avfallsbehandling (WT): 2022-08-17
  • Avfallsförbränning (WI): 2023-12-03
  • Livsmedelsindustri (FDM): 2023-12-09
  • Ytbehandling (STS): 2024-12-09

*LVOC: Production of Large Volume Organic Chemicals,  WT: Waste Treatment, WI: Waste Incineration, FDM: Food, Drink and Milk Industries, STS: Surface Treatment Using Organic Solvents including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals

Ramboll rekommenderar att statusrapporten beställs i god tid innan slutdatum så att arbetet kan utföras och en färdigställd statusrapport kan skickas till tillsynsmyndigheten senast i samband med årsrapportering för det år då verksamheten är ålagd att lämna in sin statusrapport. 

För verksamheter som söker tillstånd, skall statusrapporten lämnas in i samband med en tillståndsansökan.

Välkommen att kontakta oss för offert. Som kund kan du vara trygg med att vi kan vår sak!