Ekosystemtjänster

Gröna områden är viktiga för ett hållbart stadsliv. De riskerar dock att minska i takt med att städerna förtätas och infrastrukturen byggs ut. Med hjälp av ett ekosystemtjänsteperspektiv kan vi synliggöra den nytta naturen gör i staden och ge förslag på hur de ekologiska tillgångarna ska tas tillvara och utvecklas.

Stadspark

Kontakt

Karin Skantze

Karin Skantze

Lead Consultant
Tel: +46 (10) 6156446
M: +46 (72) 1468346
Åsa Soutukorva Swanberg

Åsa Soutukorva Swanberg

Miljöekonom
Tel: +46 10 615 68 40
M: +46 721 468 439

Ekosystemtjänster definieras som de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Biologisk mångfald, klimatreglering, luft- och vattenrening, markstabilisering, bullerdämpning, matproduktion och rekreationsmöjligheter är exempel.

Vi har erfarenhet av att jobba med ekosystemtjänster på olika nivåer, lokalt och regionalt, för befintliga och nya områden och i olika faser av projekt för att fånga upp kunskaper om ekologiska, ekonomiska, sociala tillgångar och värden. Genom att arbeta med ett ekosystemtjänsteperspektiv garanterar vi utgångspunkter och lösningar som vilar på en vetenskaplig grund och som utgår från en mänsklig skala.

Vi jobbar alltid utifrån en dialog och i nära kontakt med våra beställare och berörda aktörer eftersom arbetet med ekosystemtjänster alltid är platsspecifik.

Våra tjänster

  • Workshops
  • Kartläggningar 
  • Ekologiska nulägesanalyser
  • Analyser av ekologiska nätverk
  • Förslag på hur exploatering och planering kan stärka ekosystemet
  • Ekonomisk värdering av stärkta ekosystemtjänster
  • Konnektivitetsanalyser av ekosystem med hjälp av GIS
  • Omvärldsanalys och beställarstöd
  • Projektutveckling och Processledning