Social Hållbarhet och Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria och med lika värde. De gäller för alla människor, över hela världen. Detta har integrerats i de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, samt lösa klimatkrisen fram tills år 2030. En grundläggande princip som de globala målen kretsar kring är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Kontakt

Anne Mette Christiansen

Senior Director

Vad innebär det för företag att respektera mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria och med lika värde. De gäller för alla människor, över hela världen. Detta har integrerats i de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, samt lösa klimatkrisen fram till år 2030. En grundläggande princip som de globala målen kretsar kring är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Att utveckla ett systematiskt arbete för hur man kan identifiera, integrera mänskliga rättigheter i hela företagets leverantörskedja är grundläggande för alla verksamheter och även en viktig del hållbarhetsstrategin och bland annat taxonomin.

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

  • Mänskliga rättigheter policy och strategiutveckling
  • Utbildning, träning och processledning i etik- och mänskliga rättighetsfrågor
  • Due diligence inom mänskliga rättigheter
  • Rick och impact utvärdering
  • Rapportering och redovisning kopplat till mänskliga rättigheter
  • “Access to remedy” rådgivning