EU:s taxonomi och ESG

Ekonomisk hållbarhet bör integreras med den miljömässiga och sociala hållbarheten, utöver bolags krav att generera vinst. Företag och organisationer ska även bidra till samhällsnytta. Det kan värderas och konkretiseras i ekonomiska termer. 

Kontakt

Josefin Borg

Josefin Borg

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 32 07
Jenny Wittann

Jenny Wittann

Consultant
Tel: +46 10 615 68 27

Vad innebär det att arbeta med ekonomisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet bör integreras med den miljömässiga och sociala hållbarheten, utöver bolagets krav att generera vinst. Företag och organisationer ska även bidra till samhällsnytta. Det kan värderas och konkretiseras i ekonomiska termer. Allt mer tryck i hållbarhetsfrågorna kommer från den politiska, legala och finansiella sfären. Finansbranschen har en nyckelroll i att skapa en hållbar ekonomi och driver på ett ökat ansvar för hållbarhetsfrågorna.

En rad uppdateringar och nya regelverk har arbetats fram av EU, såsom taxonomin, men även internationella frivilliga initiativ, såsom TCFD. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter, men kräver samtidigt ökat ansvar.

Vi bistår bolag att svara på, och leva upp till den nya lagstiftningen, krav från såväl marknad som konsumenter. I ett långsiktigt perspektiv måste hållbarhetsfrågorna kopplas tydligare till ekonomiska parametrar för att skapa värde och driva verksamhets- och affärsutveckling.

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

  • Bistå med rådgivning kring taxonomin
  • Bistå med rådgivning kring TCFD, göra risk- och scenarioanalyser
  • Värdera hållbarhetspåverkan i ekonomiska termer, beräkna miljömässig och social påverkan

Relaterat

Webbinarium om EU:s taxonomi

Hur berörs din organisation och bransch av EU-taxonomin? Vad innebär lagkravet? Vilka deadlines finns att förhålla sig till? Få tillgång till en inspelning av vårt webbinarium för att få veta mer.


Se vårt inspelade webbinarium om EU:s taxonomi