Verksamhetsutveckling

Rambolls utgångspunkt när vi arbetar med verksamhetsutveckling är att skapa samhällsnytta och det genom hållbara och påtagliga effekter i våra kunders verksamheter. Vi tror på en hög grad av involvering och delaktighet från våra kunder för att skapa engagemang och förståelse. Vi har unik kunskaps- och metodkompetens gällande förändringsledning och implementering i syfte att skapa hållbara resultat för våra kunder.

Kontakt

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Tf Affärsområdeschef People & Change
Tel: +46 707 165 848

Vi är experter på verksamhetsutveckling och genomför årligen ett stort antal organisationsöversyner och utvecklingsprojekt för offentliga och privata organisationer.

Vi har beprövade metoder, en gedigen verktygslåda inom verksamhetsutveckling och är stolta över vårt sätt att genomföra olika typer av verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vi utgår ifrån vedertagna teorier, evidens och väl beprövade metoder i alla de uppdrag vi genomför.

Läs mer

Organisationsanalys och översyner

Vi är experter på översyner av organisationer och funktioner och genomför årligen ett stort antal utvärderingar på uppdrag av offentliga organisationer, såsom statliga myndigheter och kommuner men också privata aktörer och civilsamhället.


Läs mer om organisationsanalys och översyner

Styrning och Ledning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med styrning och ledning inom olika verksamheter och där vi ofta utgår ifrån verksamhetslogik som är en evidensbaserad metod för att tydliggöra och säkerställa att en verksamhets olika delar bidrar till de övergripande uppdragen/målen.


Läs mer om styrning och ledning

Effektivisering och Processutveckling

Vi är experter på effektiviseringsarbete och processutveckling. Alla våra uppdrag innehåller delar av effektivisering av något slag och vi genomför årligen ett stort antal uppdrag inom processutveckling eller metodstöd för verksamheter i behov av effektivisering. 


Läs mer om effektivisering och processutveckling

Förändringsledning, processledning och samverkan

Vi är experter inom strategisk rådgivning inom förändringsledning och har flera prestigefulla referensuppdrag där vi har stöttat organisationer genom förändringsledning igenom stora betydande förändringar. 


Läs mer om förändringsledning, processledning och samverkan

Ledarskap- ledningsgrupp och grupputveckling

Ledarskap handlar om ledning och är en av organisationens viktigaste styrverktyg. När vi arbetar med ledningsutveckling – inkluderande ledarskaps-, grupp- och ledningsgruppsutveckling – utgår vi alltid från organisationens vision, mission och strategier.


Läs mer om ledarskap- ledningsgrupp och grupputveckling