Beteendeinsikter och nudging

För att nå en positiv samhällsförändring måste vi inkludera insikter om människor, både de som ska genomföra förändringar och de som berörs. Genom att integrera beteendeekonomi, nudging och beteendedesign i strategier, verksamhetsutveckling och policyarbete kan vi utforma effektivare insatser som leder oss till ett mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kontakt

Evelina Gunnarsson

Evelina Gunnarsson

Seniorkonsult och nudgingexpert
Tel: +46 (72) 1434313
M: +46 (72) 1434313

Vi drivs av att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå konkret och bestående förändring genom våra uppdrag. Och vi tror att förutsättningarna för att nå önskat resultat förbättras om beteendeinsikter och nudging används som medel i det arbetet. Därför arbetar vi i tvärdisciplinära team skräddarsydda för uppdragen.

Genom att kombinera kunskap inom beteendeekonomi, nudging, samhällsvetenskap, nationalekonomi, kommunikation och hållbarhet hjälper vi beslutsfattare att förstå varför kunder, användare, medborgare eller anställda agerar som de gör, så att vi kan designa och implementera insatser och innovativa lösningar som gör skillnad.

Med hjälp av enkla medel bidrar vi till att lösa komplexa samhällsproblem tillsammans med privat och offentlig sektor. Vi utformar insatser inom områden som, exempelvis, hållbar konsumtion, kompetensutveckling och kompetensförsörjning, krisberedskap och resiliens samt utveckling av hållbara städer och samhällen.

Vi:

  • Kartlägger och analyserar beteenden för att skapa förståelse för varför målgruppen agerar som den gör. Ni får förutsättningar att designa effektiva åtgärder för att nå önskade beteendeförändringar.
  • Designar, testar och utvärderar åtgärder, vilket bidrar till hållbara beteendeförändringar och därigenom större genomslag av ert arbete.
  • Utbildar i beteendeinsikter och nudging för att ge er kunskap och verktyg för att jobba med nudging inom den egna organisationen eller inom områden där ni verkar.
  • Bistår med strategi- och policyrådgivning utifrån ett beteendeperspektiv för att stötta i framtagning av strategier och policy som tar hänsyn till den mänskliga faktorn.

Vi hjälper organisationer i hela processen – från problemförståelse, konkretisering av beteendeutmaningar till implementering av insatser som skapar bestående positiv förändring.

Vi utgår från vetenskapliga och evidensbaserade metoder för att testa vilka insatser som är mest effektiva innan de genomförs i stor skala. Bland annat, arbetar vi med OECD:s ramverk BASIC, det första internationellt erkända ramverk som hjälper beslutsfattare att skapa hållbar beteendeförändring inom policyarbete och offentlig verksamhet.

Beteendeinsikter och nudging integreras med Rambolls andra tjänster i tvärvetenskapliga team, för att möta komplexiteten i de utmaningar våra kunder och samhället möter.

Vill du veta mer om nudging och beteendeinsikter? Läs några av våra publikationer.

Vad är nudging

Så skapar vi beteendeförändringar för hållbar konsumtion

Använd nudging för hållbara och klimatsmarta val

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet.

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.

Utredning och analys

Bra beslut förutsätter kunskap om vad som behövs, vad som fungerar och vad som är möjligt att göra. Med ledande metodkompetens och sakområdesexpertis hjälper vi beslutsfattare på alla nivåer att fatta rätt beslut om framtiden.