Utredning och analys

Bra beslut förutsätter kunskap om vad som behövs, vad som fungerar och vad som är möjligt att göra. Med ledande metodkompetens och sakområdesexpertis hjälper vi beslutsfattare på alla nivåer att fatta rätt beslut om framtiden.

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 68

Ett vanligt uppdrag för oss är att bistå ett departement, en statlig offentlig utredning eller en myndighet med en konsekvensanalys. Ibland tar vi ansvar för hela analysen. Ibland bidrar vi med underlag eller ger metodstöd. Under de senaste åren har vi genomfört fler än 30 sådana konsekvensanalyser.

Andra vanliga utredningar och analysuppdrag hos oss är:

 • Aktörs-, intressent- och branschanalyser
 • Behovsanalyser
 • Business cases
 • Cost-benefit-analyser
 • Forskningsöversikter
 • Förstudier
 • Kartläggningar
 • Nulägesanalyser
 • Omvärldsanalyser
 • Samhällsekonomiska analyser
 • Scenarioanalyser och prognoser
 • Socioekonomiska analyser
 • Systemanalyser

Fler tjänster

Utvärdering och uppföljning

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet. 


Utvärdering och uppföljning

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.


Design och implementering

Process- och samverkansstöd

Samverkan blir allt viktigare för att driva förändring och lösa komplexa utmaningar. Vi tar uppgiften att bygga dessa förmågor till samverkan mellan människor och organisationer på stort allvar.


Process- och samverkansstöd