Process- och samverkansstöd

Samverkan blir allt viktigare för att driva förändring och lösa komplexa utmaningar. Vi tar uppgiften att bygga samverkan mellan människor och organisationer på stort allvar. 

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 68

Inom de flesta samhällsområden sker positiv utveckling i samverkan och samskapande mellan olika organisationer. Vi har lång erfarenhet av att coacha och stötta projektledare, samverkansledare och samverkansgrupper att få ut mer av sin samverkan. Vi har ofta i uppdrag att utvärdera samverkansprojekt. Och vi designar ofta workshops och seminarier på ett sätt som bidrar till dialog, lärande och samverkan.

Vi anlitas ofta som processledare, facilitatorer och moderatorer vid seminarier, workshops och konferenser. Ibland ombeds vi också ta en aktiv roll i att arrangera olika typer av möten och vi bjuds ofta in som talare inom våra expertisområden. Alla våra konsulter genomgår grundläggande träning i processledning och många av våra konsulter är erfarna och diplomerade processkonsulter med gedigna metoder och verktyg för processledning och samverkan.

Våra metoder för processledning vilar på en systemisk grund med tvärvetenskapliga rötter som bygger vidare på teorier om systemisk ledningsfilosofi, appreciative inquiry (uppskattande utforskning), komplexitetsteori, kommunikationsteori, relationell koordination och lösningsfokus. Vi har metoder för att på ett effektivt och inkluderande sätt stötta alla sorters grupper. Från små fokusgrupper till komplexa samverkansprocesser och stora konferenser.

Fler tjänster

Utvärdering och uppföljning

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet. 


Utvärdering och uppföljning

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.


Design och implementering

Utredning och analys

Bra beslut förutsätter kunskap om vad som behövs, vad som fungerar och vad som är möjligt att göra. Med ledande metodkompetens och sakområdesexpertis hjälper vi beslutsfattare på alla nivåer att fatta rätt beslut om framtiden.


Utredning och analys