Processtöd och implementering

Att designa och fatta beslut om bra insatser och styrmedel är halva steget mot en varaktig positiv förändring. Att ha en strategi för implementering och genomföra förändringen är att komma ända fram.

"Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid".

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 68

Med stöd av evidens hjälper vi våra uppdragsgivare att designa effektiva insatser och styrmedel på alla nivåer i samhället och för alla skeden i policyprocessen. Vi:

  • workshopar tillsammans med berörda organisationer och målgrupper för att ringa in behov och utveckla tydliga förändringsteorier och effektlogiker.
  • hjälper våra uppdragsgivare att förstå hur vi uppnår önskade förändringar i beteenden genom beteendeinsikter och nudging
  • ger coachande stöd till projektledare, arbetsgrupper, styrgrupper och samverkansgrupper
  • bistår med processledning, facilitering och utbildning för att olika aktörskonstellationer ska fungera så bra som möjligt tillsammans
  • skriver målgruppsanpassade rapporter och anordnar seminarier, workshops och konferenser för att sprida och skala upp det som fungerar.  

Det är en erkänd utmaning att få effekt av nya insatser och styrmedel. Men med en anpassad strategi för att aktivt driva implementering i berörda organisationer förbättras förutsättningarna markant för varaktig positiv förändring. Vi hjälper våra uppdragsgivare att:

  • hitta rätt implementeringsstrategi för att uppnå önskade resultat
  • analysera styrning och kapacitet i organisationer för att ta emot styrning
  • bygga kapacitet för att genomföra förändring på ett hållbart sätt
  • arbeta fram mål, indikatorer och system för uppföljning
  • utarbeta en implementeringsplan där vi bryter ned genomförandeprocessen i olika steg i syfte att säkra en smidig implementering.

Läs mer om hur vi ser på och arbetar med policyimplementering i vårt white paper på ämnet.

Fler tjänster

Utredning och analys

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet.


Utredning och analys

Utvärdering och uppföljning

Genom att systematiskt följa upp och utvärdera insatser skapas fördjupad förståelse för det som har varit, och den nya kunskapen kan utgöra grunden för beslut om framtida satsningar.


Utvärdering och uppföljning

Process- och samverkansstöd

Samverkan blir allt viktigare för att driva förändring och lösa komplexa utmaningar. Vi tar uppgiften att bygga dessa förmågor till samverkan mellan människor och organisationer på stort allvar.


Process- och samverkansstöd