Design av transformatorstationer offshore

I och med att storleken på havsbaserade vindkraftsparker ökar och att anläggningar placeras i djupare och mer avlägsna vatten möter utvecklare och ägare större utmaningar i planeringen av design, layout, underhåll och driftsfilosofier för själva vindkraftparken, liksom för den tillhörande transformatorstationen.

Kontakt

Peter Busch Nielsen

M.Sc., civil and structural eng., Head of Department, Structures, Denmark
Tel: +45 5161 7238

Specialister på transformatorkonstruktion för offshoreanläggningar

Ramboll har specialiserat sig inom utformning av transformatorstationer för vindkraftsparker offshore. Som ledande konstruktionskonsult inom offshore har vi ingående kunskaper om vilka utmaningar som är förknippade med konstruktion, tillverkning, underhåll och drift av transformatorstationer och -vindkraftverk offshore.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

 

Läs mer

Design av transformatorstationer offshore

Broschyr (PDF) på  engelska.


Läs mer om design av transformatorstationer offshore