Energistrategier

För att möta den snabba utvecklingen inom energisektorn och för att kunna övervinna de utmaningar som omställningen till grön energi innebär erbjuder Ramboll ett strategiskt angreppssätt för energi som tar hänsyn till både energibehov och utbud. Vår erfarenhet och helhetsperspektiv på energiplanering gör att vi kan hitta innovativa lösningar som ger långsiktiga fördelar för våra kunder, miljön och samhället i stort.

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

En pålitlig partner i omställningen till grön energi

Som en global partner för förändring och med styrkor inom energistrategi- och planering stödjer vi våra kunder i att dra full nytta av- och planera för den gröna omställningen. Att förstå våra kunders behov och ambitioner utgör grunden för vårt arbete.

Vårt tvärvetenskapliga team inom energistrategi- och planering kan energiprojektets hela livscykel och är positionerade på ett sätt inom Ramboll-organisationen så att vi utnyttjar vår fulla kompetens. Detta gör att vi kan svara upp på de utmaningar som energiomställningen utgör och ge råd till våra kunder som är tillämpliga på alla delar inom energisektorn och därmed ge en fullständig bild. Dessutom innebär vår holistiska och tvärvetenskapliga strategi också att vi erbjuder en enda kontaktpunkt inom Ramboll för utveckling, genomförande och implementering av energistrategi och planeringsprojekt globalt.

Vårt nätverk med 300 kontor i 35 länder världen över ger våra kunder fördelen av en global partner med rätt lokal kunskap för rätt geografi med ledande experter inom energisektorn i Europa, USA och Asien.

Energistrategier för industri och stadsmiljö

En av de största utmaningarna i den gröna omställningen är att omvandla dagens ekonomi till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom industrier, städer och kommuner. En bidragande faktor är att energi traditionellt har producerats centralt och sedan distribuerats till energikonsumenterna via elnät och distributionssystem, vilket ofta innebär höga kostnader och mindre effektivitet. En framtid med grön energi å andra sidan går mot en decentraliserad energiproduktion och maximalt utnyttjande av de tillgängliga resurserna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Ramboll har arbetat med industrier, städer och kommuner över hela världen. Vi har hjälpt konsumenter, lokala myndigheter, energileverantörer och producenter att anpassa sina energistrategier för att nå operativa-, politiska- och lagstadgade mål såväl som att skapa en hållbar framtid.

Klicka här för att se interaktiv information om Rambolls hållbara lösningar för att stödja övergången till nollenergi inom industrin.

Våra tjänster inom energistrategi och planering inkluderar:

 • Energioptimering
 • Energimodellering
 • Hållbarhetsstrategier
 • Koldioxidstrategier
 • Policyanalys
 • Analysen av regelverk
 • Långsiktiga övergripande energiplaner
 • Rådgivning om energilagstiftning
 • Genomförbarhetsstudier
 • Marknadsmodeller
 • Investeringsplanering
 • Due diligence
 • Förhandling

Mer information

Energistrategi- och planering

För att möta den snabba utvecklingen inom energisektorn och för att kunna övervinna de utmaningar som omställningen till grön energi innebär erbjuder Ramboll ett strategiskt angreppssätt för energi som tar hänsyn till både energibehov och utbud. 


Läs mer om energistrategi och planering (PDF)

Heat Plan Denmark

År 2010 lämnade Ramboll i samarbete med Aalborgs universitet in en uppdaterad version av den strategiska studien Heat Plan Denmark. Det uppdaterade projektet presenterades för Danmarks energiminister.


Se presentationen här

Energikartläggning

EU har satt upp mål för att minska energianvändningen till år 2020. Sverige har, genom Energimyndigheten, påbörjat ett arbete som innebär att stora företag och organisationers ska kartlägga och systematiskt minska sin energianvändning. 


PDF, öppnas i nytt fönster

Det smarta energisystemet

Ett hållbart energisystem är baserat på grön energi. Den gröna övergången kräver att vi tänker över de olika elementen i energisystemet och kopplar systemet till andra sektorer.


Läs mer (artikel på engelska)

Projekt

Carlsberg hållbar utveckling

Ramboll tillhandahåller konsulttjänster rörande projekteringen av infrastruktur till Carlsberg Properties.

Energiprognos

Energinet.dk undersöker olika möjligheter till att göra efterfrågan på energi mer flexibel och kompatibel med det nuvarande utbudet.

Illustation: COBE, Sleth, Polyform and Ramboll

Nordhavnen - Internationell förebild inom hållbar stadsplanering

Nordhavnen i Köpenhamn är Skandinaviens hittills största och mest ambitiösa stadsplaneringsprojekt.

Visa alla projekt för den här tjänsten