Energi

Förnybar energi står högt på dagordningen och efterfrågan ökar över hela världen, även om konventionell energi kommer att fortsätta spela en viktig roll i energimixen under de kommande åren. Stora aktörer inom energisektorn ändrar sin portfölj och strategier för att tillgodose den gröna övergången. Det krävs en holistisk strategi för att stödja energisektorn på denna resa.

Avedöreverket, Köpenhamn, Danmark

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24
Tina Kramer Kristiansen

Tina Kramer Kristensen

Division Director, Energy Systems
Tel: +45 516 181 84

Hannes Reuter

Managing Director, Energy

Ramboll är en av de 10 ledande energikonsulterna i Europa. Vårt fokus är alltid att skapa maximalt värde för våra kunder och samhället i stort. Att skapa samhällsnytta är den gemensamma nämnaren för all de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder, oavsett det handlar om att säkra energitillgångar, minska klimatpåverkan, att förbättra energieffektiviteten eller motverkar resursbrist.

Vårt mål är alltid att öka kapaciteten och minska kostnaderna vare sig det handlar om kapital, miljö eller drift och underhåll i våra kunders projekt. De kunder som väljer att arbeta med oss kan dra nytta av vår kunskap och långa erfarenhet. Tillsammans kan vi omvandla deras utmaningar till framtidssäkra, energi- och kostnadseffektiva lösningar.

Expertis inom hela värdekedjan 

Med 1800 medarbetare som alla arbetar dedikerat med förnybar- och konventionell energi både lokalt och globalt, stöder Ramboll kunden med en helhetssyn på energisektorn och de utmaningar som våra kunder står inför. Vi är ett fullserviceföretag med ett integrerat, sektorsövergripande och tvärvetenskapligt erbjudande som går över hela värdekedjan från produktion till elöverföring och distribution.

Mer än fyra decenniers erfarenhet inom energi

Vi har mer än 50 års erfarenhet av planering, design och implementering av energilösningar över ett stort antal geografier. Vi tillhandahåller expertis inom alla teknikområden och hjälper våra kunder i genom hela projektets livscykel, från tidig planering till teknisk design, långsiktig drift- och underhåll och förlängning av anläggningars livstid.

  • Ramboll har 1800 personer som arbetar med energi
  • Ramboll har 55 energikontor i 14 länder, inklusive Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz, USA, Kanada, Qatar, Förenade Arabemiraten, Indien, Singapore och Kina
  • Vi har kunder inom offentlig och privat sektor, energiföretag, utvecklare, entreprenörer, banker, lokala myndigheter, regeringar och statliga institutioner
  • Inom kraftvärme, vind, avfall, farligt avfall och offshore- och undervattensanläggningar är vi bland de tio bästa internationella designföretagen (ENR-undersökning)
  • Vårt HSEQ-system är i överensstämmelse med principerna i DS / EN ISO 9001: 2008, DS / EN ISO 14001: 2004 och OHSAS 18001: 2008. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS-29001 och OHSAS 18001. Certifikat, licenser och policyer kan levereras på begäran

Mer information

Broschyr om våra energitjänster

Vårt omfattande tjänsteutbud bidrar till våra kunders förmåga att implementera energistrategier och kostnadseffektiva, hållbara energilösningar som är väl anpassade till verkligheten.


Ladda ner (PDF)

Energiparlören

I energiparlören förklarar vi de vanligaste orden och uttrycken rörande energi. 


Ladda ned (PDF)

Projekt

Avedøre kraftstation

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Burbo Bank havsbaserad vindkraftpark

Ramboll har i nuläget konstruerat fler havsbaserade vindturbinfundament än något annat företag i världen.

Copenhagen skyline, Denmark

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

Avfallsförbränningsanläggning i Malmö

Ramboll agerade huvudkonsult åt Sysav och ansvarade för planering, design, upphandling, kontraktshantering och projektledning under konstruktionen av en ny avfallsförbränningsenhet.