Industribyggnader

Tillverkning är en nyckelfaktor i den globala ekonomin – det är därifrån vi får det vi behöver för att leva, arbeta och leka i avancerade samhällen. Vi har den expertis som behövs för att hjälpa kunden att förverkliga effektiva, pålitliga, säkra och kompatibla industribyggnader.

Respekterad partner

Industrisektorn utvecklas fort. Vetenskaplig forskning, ny teknik och geoekonomiska/geopolitiska förändringar skapar möjligheter för entreprenörer och företag som välkomnar utveckling med intelligens. Ramboll är en respekterad partner i den här utvecklingen. Vi välkomnar de senaste inom teknik och industriella innovationerna för att utveckla och leverera industribyggnader i världsklass, som både möter och överträffar våra kunders förväntningar. För mer information om detta, se Digital Design and Offsite Construction.

Teknisk expertis – global räckvidd

Vi har djupgående förståelse för teknisk design av industriella anläggningar tillsammans med konstruktions- och upphandlingsstrategier samt lagstiftande miljöer i vidsträckta geografiska områden. Vår globala räckvidd ger oss möjlighet att kombinera denna expertis med lokalkännedom. Vår personal arbetar sömlöst tillsammans för att utveckla optimalt effektiva, kostnadseffektiva och säkra fabrikslösningar, som ligger helt i linje med processteknik och driftskrav, kundens investerings- och hållbarhetsmål, samt relevanta tillstånds- och efterlevnadsmiljö.

Livscykelkonsulter

Förutom att erbjuda due diligence på plats och för tillgångar i början och slutet av en anläggnings livslängd ansvarar våra hälso- och miljöexperter för regelefterlevnad samt arbetshälsa och säkerhet under hela livscykeln. All eftersom produkter och tillverkning utvecklas arbetar vi tillsammans med våra kunder för att utveckla byggnader och tjänster så att de ligger i linje med nya processer. Vårt mål är att vara verkliga livstidspartners för industriell utveckling.

Industrikonsulter världen runt

Ramboll har avundsvärda meriter när det gäller att designa och bygga industribyggnader för kunder i Ryssland, Öst- och Sydeuropa samt i Sydostasien och Centralamerika. Vanligtvis fungerar Ramboll som helhetskonsult och hanterar val av placering, design av och tillstånd för fabrik och infrastruktur, kostnadshantering och anbud, byggövervakning, idrifttagande och överlämning.