Farmaceutiska och biotekniska konsulttjänster

Ramboll erbjuder specialiserade konsulttjänster och hjälper världsledande farmaceutiska och biotekniska företag i arbetet med att effektivisera produktion och förbättra produktutveckling.

Genomförande av projekt inom läkemedelssektorn kräver grundlig erfarenhet och djup insikt i befintliga lagar och standarder. Vi har erbjudit specialistrådgivning inom det här området i flera årtionden och arbetar alltid i enlighet med nationell lagstiftning och EU/US GMP.

Vi erbjuder konsulttjänster inom alla läkemedelsrelaterade områden, däribland design av laboratorier och rena rum. Vi kan därför assistera i alla skeden av ett projekt, från utveckling av affärsplaner och strategisk planering till val av rätt lösning för att utforma processflödesdiagram till kvalificering. Vi kan utveckla end-to-end-lösningar och hantera processen från början till slut, hantera anbudsprocessen och författa nödvändiga kravspecifikationer.

Sömlös global service

Vi har mer än 300 globala kontor med vilka vi kan lösa projekt och utnyttja vår breda kunskap och kompetens över hela världen. För en sömlös global service har vi grundat ett internationellt farmaceutiskt nätverk med bas i Danmark.

Vi hjälper ofta våra kunder med följande erbjudanden:

  • Formulera idéer och utforma affärs- och strategiska planer
  • Konceptdesign, grunddesign och detaljdesign
  • Regelgranskningsprocesser
  • Skriva kravspecifikationer och hantera tester och kvalificering
  • Anbudshantering
  • Verkställande och genomförande

Vi insisterar på att erbjuda skräddarsydda lösningar och flexibla processer som inte utgår från principen ”en-storlek-passar-alla”. Varje projekt kräver sitt eget tillvägagångssätt och behoven måste uppfyllas individuellt. Slutligen, vi strävar alltid efter en övergripande holistisk syn, för att våra kunder ska kunna skörda de bästa möjliga långsiktiga fördelarna.