Teknik & vetenskap

Teknik och vetenskap är hörnstenar i vårt samhälle – forskning och innovation ska skapa och bidra till ekonomisk tillväxt. Ramboll är en pålitlig partner när det gäller skapa och underhålla anläggningar för den här sektorn.

Vi har djup förståelse för komplexa vetenskaps- och tillverkningsprocesser och stor erfarenhet av byggnader och anläggningar där sådant utförs. Vi älskar design genomsyrad av hållbarhet.

Samarbete och skapande av anläggningar med hög kvalitet, hälsosamma och säkra arbetsplatser, energieffektivitet och driftsäkerhet, gör Ramboll till en respekterad partner inom den här sektorn. Vårt mål är att skapa optimalt lämpliga och kostnadseffektiva anläggningar, helt i linje med kundens utvecklings- och investeringsmål.

Från planering, design, konstruktion och idrifttagande, till tillstånd och drift består våra tjänster av omfattande och sömlöst levererad rådgivningsexpertis.

Här hittar du mer detaljerad information om vår expertis, tillvägagångssätt och erfarenhet inom teknik och vetenskap: