Hissar och transportsystem

Kontakt

Claes Ljungbrant

Claes Ljungbrant

Project manager
Tel: +46 10 615 22 05

Boverkets hissdirektiv (H13 BFS 2012:4 H10) ställer stora krav på att höja säkerheten i hissar avsedda för personer och gods i byggnader som till övervägande del innehåller arbetslokaler. Det finns för närvarande 10 000-tals hissar som behöver åtgärdas för att uppfylla Boverkets direktiv. Rambolls tekniska experter har mer än 20 års erfarenhet av hissrenovering och gedigen kunskap om hur regelverket hanteras och vilka tekniska lösningar som är möjliga i olika situationer.

Ramboll hjälper dig som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare då du behöver åtgärda dina hissar. Hos oss finns projekt- och byggledare, tekniska specialister, stöd för upphandling av entreprenörer och kontrollansvariga. I spetsen för varje projekt står en projektledare med övergripande ansvar för genomförande av projektet.

För varje fastighet tas resurser fram. Dessa kan bestå av tekniska specialister med ansvar att genomföra inventering, åtgärdsförslag och rambeskrivningar, byggledare med ansvar att leda produktionen och upphandlare med ansvar att upphandla lämplig entreprenör.

Ramboll erbjuder

  • Projektledning
  • Teknisk expertis
  • Upphandling
  • Byggledning
  • Kontrollansvar enligt PBL
  • Entreprenadbesiktning

Läs mer

Transportsystem - Hissar


PDF, öppnas i nytt fönster