Projektledning

Ramboll levererar kvalificerad expertis inom projekt- och byggledning å kundens vägnar samt ser till att alla kundens behov och alla regler uppfylls effektivt.

Kontakt

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Tf Divisionschef Projektledning
Tel: +46 10 615 15 13

Projekt- och byggledning å kundens vägnar

Ramboll erbjuder kvalificerade konsulttjänster när det gäller projekt- och byggledning för de kunder som inte har egen projekthantering eller behöver fler medarbetare till sitt eget team.

I rollen som projektledare agerar vi å kundens vägnar och anställer arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som designar och bygger kundens byggnader och anläggningar. Ramboll hanterar projektet när det gäller kvalitet, tid och ekonomiska målsättningar. Som konstruktionsledare kan vi ansvara för hela byggarbetet inkluderat all koordination, logistik, kommunikation, kvalitet och reglering ända fram till inspektion och överlämnande.

Specialisttjänster inom alla sektorer

Rambolls projekt- och byggledning har specialister inom upphandling, kostnadsberäkning och miljöklassificering i LEED och BREEAM. Projekthantering sker inom flera olika segment, bland annat:

  • Bostäder
  • Infrastruktur
  • Handel
  • Industri
  • Kultur
  • Utbildning
  • Vård

Storskaliga och småskaliga projekt är alla lika viktiga för oss.

Säkerställer framgångsrik projektleverans

Ramboll anser att effektiv kommunikation med ägare, slutanvändare, myndigheter, konstruktörer, entreprenörer och utvecklare är avgörande för ett lyckat projekt. Med omfattande erfarenhet av att arbeta med alla intressenter i ett projekt och genom att kombinera Rambolls djupgående kunskaper från många olika verksamhetsområden kan vi garantera att projektet inte bara blir framgångsrikt för kunden utan även för slutanvändaren och andra intressenter.

Vår metod går ut på att tydligt förstå kundens behov för att sedan tillsammans med kunden i ett tidigt skede definiera projektets mål. Det gör att vi kan arbeta effektivt genom hela projektet och samtidigt ge kunden förtroende för att projektet kommer att bli framgångsrikt.

Hälsa och säkerhet

På Ramboll tar vi hälsa och säkerhet på allvar. Det handlar om att vara proaktiv och stoppa en olycka innan den händer. Genom dialog, synlighet och påverkansarbete har vi minskat antalet olyckor i våra byggprojekt.

Referensprojekt

(Bild: Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB)

Biologisk mångfald vid Uppsala stadshus

Under om- och tillbyggnaden av Uppsala Stadshus har den biologiska mångfalden ökat inom fastigheten. Ramboll har bistått med projekt- och hållbarhetsstöd under alla faser av projektet.

Visionsbild Hagastaden

Unik stadsdel med människorna i fokus

Mellan Stockholm och Solna uppförs Hagastaden. Området kommer, när det är klart, att rymma 50 000 arbetsplatser och 6000 nya bostäder.

Visa alla projekt för den här tjänsten