Fasadteknik

Fasaden är den primära moderatorn av miljön för alla byggnader, oavsett skala. Vårt team av fasadtekniker erbjuder expertkunskap om komplexa tillgängliga metoder och tekniker, och förstår vikten av att leverera högpresterande lösningar som tar hänsyn till både komfort och estetik.

Foto: Nic Lehoux

Kontakt

Per Hammarström

Per Hammarström

Director
Tel: +46 (0)10 615 61 76

Vi erbjuder omfattande multidisciplinär service som inkluderar design och rådgivning under alla projektets faser. Vår erfarenhet täcker även alla skalor och alla klimat.

Integrerad fasadtjänst

Vårt team av fasadexperter samarbetar nära arkitekter, byggnadsingenjörer, entreprenörer, tillverkare, installationsspecialister och konsulter inom hållbarhetsfrågor och miljö, för att leverera fullt integrerade lösningar.

Att bygga fasader är ett stort arbete vilket ofta kräver 25 % av byggnadsbudgeten. Vi tillför mervärde till projektet genom att erbjuda detaljerade analyser som gör det möjligt för oss att möta våra kundens individuella behov och tillhandahålla högeffektiva lösningar.

Omfattande fasadexpertis

Vi har stor erfarenhet i fullskalig testning och prestandaanalys av material och produkter och vi bidrar kontinuerligt till utvecklingsprogram inom material, komponentdesign och upphandling.

I vår kunskapsbas ingår även djup förståelse för kommersiella produkter och system, vilket underlättar vid kostnadsjämförelser och beställning, samt förbättrar vår förmåga att anpassa och skapa ny detaljering.

När det är dags att fastställa design och konstruktion av en viss fasad måste alla faktorer som struktur, värmeprestanda, materialanvändning och samverkan mellan dessa tas med i beräkningarna. Dessa är avgörande för att uppnå vatten- och lufttäthet samt garantera optimal prestanda.

Funktionella, hållbara och attraktiva fasader

Vi har hög kompentens i kombinerandet av alla variabler gällande estetik, struktur, prestanda och material för att skapa innovativa lösningar som är både funktionella, hållbara och visuellt tilltalande.

En väl utformad fasad bidrar till lågenergikraven för en byggnad och vårt team samarbetar nära med byggnadstjänster och miljö- och hållbarhetskonsulter, för att säkerställa att fasaden alltid utgör en integrerade del av byggnadens energistrategi.

Våra fasadtjänster

Våra tjänster inom fasadteknik inkluderar:

  • Val av material
  • Strukturell design
  • Byggfysik
  • Värmeteknik
  • Brandskydd
  • Utveckling av nya system
  • Testning
  • Drift och underhåll
  • Anbud
  • Uppföljning och övervakning