Digital design och BIM

Ramboll ligger i framkant av digital design och erbjuder den mest avancerade expertisen inom byggnadsinformationsmodellering (BIM). Digital design och modellering garanterar att kunderna och användarna får de byggresultat de vill ha. Digitala 3D-modeller förbättrar samarbetet mellan projektets parter, så att projektet är väl koordinerat innan byggfasen inleds.

Digital design - autodesk software

Digital design är ett brett begrepp som omfattar alla stadier av en byggnads livscykel. 3D-modellering eller BIM möjliggör bättre koordination mellan olika discipliner. Detta resulterar i ett projekt där lösningar är optimerade och lätta att bygga.

Minska kostnader och risker

En del av vår metod går ut på att hantera och dela information effektivt mellan projektets designteam, entreprenörer och framtida användare för att minska tid, kostnader och risker under hela projektet.

BIM är en central del av våra digitala designtjänster och innebär användning av en enda, integrerad 3D-modell under utformningen och konstruktionen av projektet. Det gör att kunder, konstruktörer och projektets intressenter kan uppleva byggnaden tidigt i designprocessen.

BIM är även användbart för kollisionsdetektering, vilket gör att vi kan lösa designproblem innan byggarbetet påbörjas. 3D-modeller möjliggör kollisionsdetektering under alla faser och länkar samman de arkitektoniska och strukturella tjänsterna med byggarbetet.

Varje disciplin har sin egen 3D-modell att arbeta med. Dessa modeller kan kombineras i en aggregerad 3D-modell. Den aggregerade modellen utgör en stark grund för kommunikation och beslutsfattande under hela projektförloppet. Därmed minimerar vi risken för dyra konstruktionsrevisioner under byggfasen.

Grön BIM

BIM-modellering ger värdefulla data som kan användas under hela projektet. Ramboll använder den här informationen från BIM-modeller för beräkning och simuleringar samt i samband med hållbarhetsdeklarationer som DGNB. BIM-modeller kan även användas för drift och underhåll.

Vi har bred erfarenhet i användning av Rhino, Bentley Micro Station, Revit och andra mjukvarusystem för 3D-modellering, och analys är en integrerade del av vår designkultur. 

Hållbar, byggbar och ekonomisk design

Med analysverktyg som FEM, Nucleus, Robot o.s.v. erbjuder vi mer effektiva lösningar än vad som tidigare varit möjligt med traditionella tekniker. Digital design gör det möjligt att utvärdera, upprepa och optimera byggnadskonfigurationer och egenskaper före konstruktion – vilket resulterar i inspirerande strukturer som är mer hållbara, byggbara och ekonomiska.

Det är mycket viktigt att 3D-verktygen kan utbyta data sömlöst för att säkra ett effektivt ämnesövergripande samarbete. Ett effektivt samarbete utgör grunden i en digital designprocess och av den anledningen stödjer Ramboll en öppen konstruktion.

Banbrytande inom digital design

Vi tänjer på gränserna när det gäller digital design och genomför forskning och utveckling inom följande områden:

 • 4D-modellering (tidsschema och 3D-modeller)
 • 5D (kostnad + 3D-modell)
 • 6D (drift & underhåll + 3D-modell)
 • 7D (hållbarhet + 3D-modell)
 • Länka virtuella modeller med riktiga byggnader (Digital Twin)
 • SMART byggnadskoncept
 • VR/AR-modeller
 • Parametrisk design/beräkningsdesign
 • Driftskompatibilitet i 3D och parametriska modeller med andra discipliner (bl.a. kostnadshantering, byggnadsfysik och infrastruktur)

Referenser

Under åren har vi samlat på oss ett stort antal referensprojekt där vi använder oss av intelligenta, objektbaserade byggnadsmodeller för att skapa ytterligare värden för våra kunder. Följande projekt representerar ett litet urval där Ramboll har använt sig av BIM.
 • Gångaren 11, kontorsbyggnad om 32 000 m², med en 18-vånings bostadsbyggnad 
 • Fredriksdahls Bussdepå, pågående projekt om 70 000 m2
 • Landvetter Resecentrum, mindre bussterminal utanför Göteborg.
 • HQ08, kontorshus om 40 000 m2

Våra kunder har alltid uppskattat snabba och kostnadseffektiva leveranser av högsta kvalitet. BIM hjälper oss att förbättra oss ytterligare i dessa avseenden, samtidigt som fler designalternativ kan utredas tidigare i processen, inte minst ur energiförbrukningsperspektivet.

Utöver användandet av BIM i egna uppdrag utför vi även BIM-samordning, BIM-utedningar och BIM-implementeringar externt. För ytterligare information om vilka fördelar BIM kan komma att innebära för just ditt projekt eller organisation, tveka inte att kontakta oss.

Exempel: 360 bildlänkar från Vicinity Project

http://panorama.enscape3d.com/view/deph96aj/*

http://panorama.enscape3d.com/view/7lhaalb4/*

(*Länkarna kanske inte fungerar med Internet Explorer. Om du får problem, använd en annan webbläsare, t. ex. Chrome)