VVS-teknik

Värme, ventilation och sanitet är viktiga faktorer för människors hälsa och välbefinnande.

Kontakt

christian eek

Christian Eek

Affärsområdeschef Buildings
Tel: +46 10 615 32 20
M: +46 704 663 220

Säkerställande av kvaliteten hos VVS-system

Sjukfrånvaro och låg produktivitet kan vara en följd av bristande kvalitet på VVS-system och klimatsystem. Energi går till spillo på grund av bristfälliga ventilations- och värmesystem. Ramboll kan tillhandahålla både kompetens och lösningar för att förbättra sådana system och för att utveckla nya system av hög kvalitet.

Förutom kompetens inom traditionell VVS-teknik, har vi specifik kompetens inom exempelvis klimatsystem, miljödesign, integrerad byggnadskonstruktion, byggnadsfysik, simuleringar, BMS/fastighetsautomation och kylteknik.

Våra projekt inkluderar:

 • Utredningar och förstudier
 • Projektering
 • Projektadministration
 • Teknisk och ekonomisk kontroll
 • Samordning av installation och byggledning
 • Teknisk dokumentation

Vi deltar aktivt i alla faser av ett projekt - inklusive förstudier, fastställande av användarkrav, projektering samt överlåtelse av den färdiga byggnaden.

Omfattande expertnätverk

För att ge våra kunder bästa möjliga avkastning på deras investeringar delar vi kunskap inom hela Rambolls organisation. Detta innebär att vi alltid har direkt tillgång till ett omfattande nätverk av specialister och kan garantera konsulttjänster med ett helhetstänk av hög kvalitet.

Rambolls tjänster täcker:

 • VA-system
 • Värmesystem
 • Brandsäkerhetssystem
 • Gas och tryckluft
 • Kylsystem
 • Luftkonditionering
 • Automation
 • Yttre VVS-system
 • Projekteringsledning
 • Planering, analyser och programmering
 • Projektadministration och projektledning
 • Tekniska byggledningsuppdrag
 • Fastighetsunderhåll
 • Statuskontroll
 • Validering och kontroll
 • Integration
 • Fältstudier

Projekt

Illustration av den nya byggnaden vid Göteborgs universitet. Illustration: RÅformat och Kanozi

Natrium – flexibel byggnad ska samla naturvetenskapen

Göteborgs universitet vill samla de naturvetenskapliga institutionerna som idag ligger spridda runt om på campus till en plats. Därför uppförs nu Natrium, en ny byggnad på Medicinareberget som ska rymma forskning och utbildning inom livsvetenskaperna. Det ska bli en levande miljö som lockar till möten, idéer och forskningsutbyten samtidigt som byggnaden ska möta framtidens krav på flexibilitet och hållbarhet.

Visa alla projekt för den här tjänsten