Byggnadsfysik och energimodellering

Ramboll erbjuder specialiserade konsulttjänster inom byggfysik som levererar hållbara lösningar genom byggnader med låg energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp och som är bekväma att bo i och väl integrerade i konceptet liveable cities.

Foto: Rådgivergruppen USK Buildings

Kontakt

Christian Zäll

Christian Zäll

Head of Department, Sustainable buildings
Tel: +46 10 615 13 91

Byggfysik är kunskapen om energiflöden och fukttransport i byggnader samt hur dessa påverkar komforten för de som bor i byggnaden, vilket omfattar följande: 

  • Direkt och indirekt solstrålning som ger ljus och värme i byggnader.
  • Temperaturskillnader som kan ligga till grund för ventilationsstrategier för evakuering av värme och tillförsel av frisk luft för de boende. 
  • Kontroll av fukttransporten genom att bygga i material som förhindrar kondens och mögelväxt.
  • Energiförsörjning och krav som behövs för att skapa artificiell belysning, konditionera och strömförsörja våra byggnader och som påverkar driftkostnaderna. 

Möjliggöra välgrundade beslut

Många viktiga passiva design-beslut måste etableras tidigt i förloppet som påverkar en byggnads kol-, energi-, luftkvalitet och värmekomfort, såsom orientering, albedo, form, material och upplevelsen av byggnaden. Vi tycker det är mycket viktigt att våra ingenjörer inom byggfysik är med i arbetet i det här skedet för att ge värdefulla analys- och prestandauppgifter för alla de alternativ som övervägs, vilket gör det möjligt att fatta välgrundade beslut som kan maximera de passiva besparingarna.

Prioritera passiva system

Ramboll använder metoden ”passiva hus” (fabric first) för att spara på kolutsläpp och energiförbrukning med passiva former och strukturstrategier före design av högeffektiva, aktiva VVS-system. Slutligen, när byggnadens energibehov har minimerats, minimeras även ytterligare förbättringar som kräver dyr förnybar teknik.

Med hjälp av beräkningsmodeller och avancerade simuleringsprogram är det möjligt att skapa god insikt i funktionen och testa byggnaden innan den är på plats, vilket spara tid och utgifter genom att känna till de flesta av riskerna och möjligheterna gällande byggnaden redan innan byggarbetet påbörjas.

Avancerad kapacitet att optimera byggnader

För byggnadssimuleringar använder vi snabb mjukvaruutveckling och befintliga modeller, exempelvis BIM-intelligens, för att samtidigt beräkna flera prestandaindikatorer (t.ex. energi, dagsljus, kostnad). Detta ger oss större kunskap och optimering av byggnaderna samtidigt som antalet enskilda kontroller minskar.

Ramboll har ett aktivt internt nätverk och utbildar regelbundet i aktuell programvara, vilket hjälper oss att utnyttja de senaste möjligheterna inom byggnadssimulering. Dessutom har Ramboll etablerat kontakt med forskningsinstitut och universitet för att kunna integrera nya fynd och kunskaper i våra design-skeden och processer.

Projekt

Energiberäkning för Sveriges största kontorshus i trä: Magasin X

Vid Uppsala resecentrum bygger Vasakronan Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme byggd helt i trä. Byggnadens trästomme kommer vara synlig för förbipasserande genom byggnadens fasad som till stor del är i glas. Vi har bistått med projekteringsstöd och energiberäkningar i projektet.


Energiberäkning för Sveriges största kontorshus i trä: Magasin X