Brand, Risk & Säkerhet

Brandteknik är en kombination av kunskap om hur bränder startar, sprider sig, hur man behärskar och hur mans släcker dem tillsammans med beteendevetenskapliga insikter om hur människor reagerar på bränder. Resultatet är en ingenjörsdisciplin som skyddar människor, egendom och miljö från bränder.

Kontakt

Christian Pelo

Christian Pelo

Enhetschef , Brand- och civilingenjör
Tel: +46 10 615 66 67
M: +46 727 356 667

Vi använder oss av en designmetod vid brandteknik som hjälper kunder hantera riskerna både effektivt och kostnadseffektivt. Det innebär att vi utvecklar situationsspecifika strategier, med hjälp av statistik från verkliga bränder, analysverktyg och studier av mänskligt beteende. Enligt vår erfarenhet kan detta förverkliga arkitektoniska idéer och ge mervärde genom att minska överspecificering som beror på konservativ praxis.

Rambolls beprövade expertis inom brandsäkerhet kan tillämpas inom alla sektorer, däribland höghus, bostäder, kontor, affärer, skolor, idrottsanläggningar, industrier, luftfart och sjukvården. Vi täcker även alla stadier av utvecklingsprocessen från att identifiera risker och möjligheter för förbättrade värden till konstruktionsövervakning och rådgivning.

Omfattande brand- och säkerhetstjänst

Våra tjänster täcker

  • Brandstrategier
  • Design av brandsystem – utveckla skräddarsydda lösningar som integrerar automatiska system för detektering, larm och bekämpning
  • Bedömning av brandrisk – rådgivning gällande brandstrategier och företagets kontinuitetsplaner 
  • Strukturell brandteknik – bedömningar av strukturers brandmotstånd för att identifiera potentiella besparingar inom brandskydd
  • Datormodellering – studera effekterna av brand, rök och värme, samt simulering evakueringsscenarier
  • Brandtest
  • Säkerhetsdokumentation

Innovation inom brand och säkerhet

Tekniken, branschens bästa praxis och lagstiftningen förändras hela tiden. Inom brandteknik och säkerhetshantering är det viktigt att vara medveten om sådana förändringar och hur de påverkar olika länder. För att kontinuerligt kunna utveckla vår kunskap genomför vi egen forskning, upprätthåller kontakter med universitet, forskningsorganisationer och branscher samt rekryterar team-medlemmar med breda kompetenskombinationer. Vår organisationsstruktur gör det möjligt att dela den här kunskapen med alla våra lokala kontor runt om i världen.