Akustik

Akustik, buller och vibrationer påverkar människors upplevelser av den byggda miljön och påverkar dessutom kommunikation, säkerhet och välbefinnande. Vårt akustikteam arbetar engagerat med framstående innovationer inom akustisk design och bullerkontroll och erbjuder globala tjänster som är oöverträffade inom sitt område.

Kontakt

Willy Gustafsson

Willy Gustafsson

Acoustics Consultant
Tel: +46 10 615 64 50

Ramboll är specialist inom akustik, buller och vibration. Vi genomför projekt av alla storlekar och typer, från operahus till stora vägprojekt.

En komplett akustiktjänst som täcker alla sektorer

Våra huvudsakliga expertisområden omfattar akustik i bostäder, skolor, laboratorier och auditorier, bullerbedömningar utomhus samt bullerminskning och bullerbedömning vid byggarbeten.

De sektorer där Ramboll erbjuder konsulttjänster i akustik inkluderar:

  • Utbildning – skolor, universitet
  • Kultur – konserthus, teatrar, operahus, musikskolor, museer
  • Vård – sjukhus, medicinska fakulteter, vårdcentraler
  • Kommersiella byggnader – kontor, hotell, bostadsprojekt
  • Miljö – buller- och vibrationsmätningar, kartläggning, bedömningar, undervattensakustik
  • Transport – infrastrukturer inom väg, järnväg och flyg samt byggnadsdesign
  • Elektroakustik – PA-anläggningar, röstlarm och akustisk förstärkning 

Ledande innovationer inom akustik

Vi utför avancerad forskning i samarbete med University College London och utforskar sambanden mellan arkitektur, musikkomposition och akustik. Dessutom studerar vi akustiken vid utomhusområden i stadsmiljö för att hitta sätt att med hjälp av ljudlandskap förstärka akustiska upplevelser och minska buller.

Ramboll är pionjär inom akustisk modellering och är en del av det konsortium som ansvarar för utvecklingen av Odeon, branschens standardmjukvara för datormodellering av interna utrymmen.

 

Referensprojekt

Solna Business Park (Foto: Fredrik Ek/Me / CC BY-SA)

Solna Business Park

Ett nedgånget industriområde intill Sundbybergs tågstation har under ett par års tid renoverats och byggts om till toppmoderna kontor och affärslokaler.

Visa alla projekt för den här tjänsten