Kontorsbyggnader

Eftersom löner vanligtvis utgör 85 % av ett företags kostnader är det mycket viktigt med hög produktivitet hos de anställda. Ramboll har lång erfarenhet av att skapa attraktiva och uthyrningsbara kontorsutrymmen, som främjar både välbefinnandet och motivationen hos de anställda.

Foto: Morten Larsen

Daniel Daagarsson

Daniel Daagarsson

Senior market manager
Tel: +46 10 615 68 53

Utseendet och känslan i en kontorsbyggnad är en integrerade del av ett företags identitet. Att skapa kontorsmiljöer som drar till sig och inspirerar medarbetare är därför en smart investering för både företag och byggnadsägare.

Skapa attraktiva arbetsmiljöer

Vår filosofi när det gäller kommersiella byggnader är att sätta användarbehoven först, genom att utforma arbetsplatser med optimalt inomhusklimat och mycket solljus samt skapa utrymme för samtal och samarbete människor emellan.

Våra byggnadsstrategier möjliggör noggrant programmerad konstruktion på komplexa platser. Vår design är baserad på marknadsbehov och konstruktionsteknik i utveckling. 

Optimerade och kommersiellt lönsamma kontorsbyggnader

Vi förstår förhållandet mellan en byggnads struktur och dess tjänster. Genom att kombinera avancerade analytiska verktyg med en bred palett av teknisk kompetens, kan vi med vår integrerade metod optimera kontorsbyggnader. Till exempel, genom att integrera lågenergisystem och maximera uthyrningsbar golvyta.

Bättre effektivitet och produktivitet med smart teknik

Vi har även erfarenhet av att tillämpa smart teknik i kommersiella byggnader för att optimera energieffektiviteten, minska omkostnaderna och förbättra arbetsmiljön. Exempelvis genom att installera smart belysning som blir varmare och kallare beroende på tiden på dygnet och den anställdas personliga preferenser. Sådan miljöteknik påverkar produktionen av melatonin hos personalen, vilket studier har visat påverkar produktiviteten.

 

Referensprojekt

Microsoft och Ramboll i samarbete om framtidens kontor

Microsofts kontor i Stockholm har uppdaterats till en miljö som stimulerar kreativitet och nytänkande i vad Microsoft kallar Det Nya Arbetslivet, en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Ramboll har hanterat alla delar i ombyggnaden i det lyckade projektet.

Rambolls nya huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.

Visa alla projekt för den här tjänsten