Bostäder

Vi vill alla ha ett tryggt, hälsosamt och fungerande hem – en plats där vi kan vila och njuta av livet. Ramboll är stolt över att kunna erbjuda hus som kan kallas ”hem”.

Kontakt

Daniel Daagarsson

Daniel Daagarsson

Senior market manager
Tel: +46 10 615 68 53

Med fokus på den exklusiva bostadsmarknaden kan våra experter hjälpa kunden genom varje steg av designprocessen från inledande planering till färdig leverans. 

Global expertis i alla delar

Med vår kombination av lokalkännedom och partnerskap med världsberömda arkitekter kan vi förverkliga enastående design av alla typer, inklusive: 

  • Höghusbostäder
  • Låghus
  • Studentbostäder
  • Subventionerade/prisvärda bostäder

Designfilosofi som sätter människor först

Eftersom människor spenderar 90 % av sin tid inomhus är byggnader något som formar våra liv och vårt välbefinnande. Vår designfilosofi lämnar plats för den mänskliga tillvaron vilket gör att en byggnad blir mer attraktiv både för boende och investerare.

Hållbart levnadssätt

Statistik visar att runt 40 % av den totala energi vi förbrukar, används i hemmet. Vi måste därför tänka om när det gäller energiförbrukningsmönster och planera för minimal energiförbrukning från första början.

Ett sätt att göra det på är att utveckla hem som har bekvämt inomhusklimat utan aktiva uppvärmnings- eller kylsystem. Hus som värmer upp och kyler ned sig själva kallas ”passiva hus”.

Ramboll har utvecklat bred kompetens genom att kombinera hållbarheten hos passiva hus med fantastisk design och hög arkitekturstandard i hem som uppfyller individuella behov - en komplicerad balansgång.

Innovation och mervärde

Vi var de första konsulter som mottog Queens Award for Enterprise Innovation. Vårt rykte som innovatörer kommer från vår vana av att vara utmanande när det gäller att skapa mer praktiska, hållbara och ekonomiska designer. Vi förstår vikten av att maximera golvytan. Vi försöker alltid utveckla strukturell design som drar ner på stomme och pelare i hela byggnaden, integrera de strukturella elementen sömlöst i layouten och maximera den användbara ytan.

Relaterade tjänster

Geoteknik

Ramboll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.


Geoteknik

Brand, Risk & Säkerhet

Specialistenhet inom Ramboll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.


Brand, Risk & Säkerhet

Konstruktion

Byggkonstruktion: det innebär mycket mer än att bara överföra laster från en byggnads struktur till dess grund.


Byggkonstruktion

Landskaparkitektur

Rambolls landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och fysiska planerare bygger sin planering och gestaltning på en ekologisk grundsyn.


Landskapsarkitektur