Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och tar ett långsiktigt helhetsansvar för de projekt vi är involverade i. Läs mer om våra tjänster inom byggnader, transport, miljö & hälsa, vatten, energi och management consulting.

Foto: Daniel Shearing
Marknader

Byggnader

Eftersom människor spenderar 90 % av sin tid inomhus är byggnader något som formar både våra liv och vårt välbefinnande. Både investerare och hyresgäster kräver därför att byggnader är distinkta, hållbara och utformade att möta användarnas behov.

Läs mer
Trafikplats
Marknader

Transport

Mobilitet driver den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Idag när 53 % av världens befolkning är bosatta i städer är effektiva transportsystem en väldigt viktig del i att skapa levande stadsmiljöer. Vi arbetar i några av världens största infrastrukturprojekt och är ledande på den nordiska marknaden.

Läs mer
Marknader

Miljö & Hälsa

Ramboll erbjuder omfattande tjänster inom miljö och hållbarhet där vårt utbud ständigt utgår från våra kunders behov. Vi verkar för att miljöutsläpp eller miljöpåverkan minimeras och hanteras så kostnadseffektivt som möjligt. En stark miljö- och hållbarhetsprofil är en viktig konkurrensparameter för många av våra kunder, både inom privat och inom offentlig sektor.

Läs mer
Bättre vatten i Östersjön, Saltsjön och Mälaren (bilden)
Marknader

Vatten

Rent vatten genom säker och hållbar vattenförsörjning ska vara en självklarhet både idag och för framtida generationer. Utifrån detta mål arbetar Rambolls vattenspecialister med i stort sett alla kompetensområden som berör vatten - från dricksvattenförsörjning och avloppshantering till klimatanpassning av städer.

Läs mer
Avedöreverket, Köpenhamn, Danmark
Marknader

Energi

Förnybar energi står högt på dagordningen och efterfrågan ökar över hela världen, även om konventionell energi kommer att fortsätta spela en viktig roll i energimixen under de kommande åren. Stora aktörer inom energisektorn ändrar sin portfölj och strategier för att tillgodose den gröna övergången. Det krävs en holistisk strategi för att stödja energisektorn på denna resa.

Läs mer
Marknader

Telekom

Oavsett om det handlar om att konstruera en 320 meter hög mast eller att utveckla nya mjukvaror erbjuder vi högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. 

Läs mer
Tjänster