Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Ny järnväg i Kiruna

Kiruna stad står inför stora förändringar eftersom gruvdriften medför att en deformationszon, med sprickbildning i marken, närmar sig järnvägen och staden. Järnvägen och väg E10 behöver få en ny sträckning.

Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats.

Tvärbanan i Stockholm

Syftet med utbyggnaden av Tvärbanan är att minska trängseln i kollektivtrafiken och öka tillgängligheten för bebyggelse utanför Stockholm.

Förlängd mötesstation i Dingersjö

Som en del i projektet av Ostkustbanans utbyggnad bidrar Ramboll med en järnvägsplan för en förlängd mötesstation i Dingersjö samt tre nya järnvägsbroar över Mjösundsvägen, Stångån och Ljungan.

Spårväg City - Etapp 1

Spårväg City är en stadsspårväg i Stockholms innerstad. Etapp 1 innefattar tre moment: en upprustning av museispårvägen ”Djurgårdslinjen” från 1991, en ny sträcka mellan Sergels Torg och Nybroplan samt en tillbyggnad av Alkärrshallen.

Höghastighetsbana, Kalmar-Stockholm

Hösten 2010 genomförde Ramboll en studie av höghastighetsbana mellan Kalmar och Stockholm med fokus på hur sträckan kan nås med olika restidsmål.

Spårväg City- Etapp 2

Spårväg City är en ny spårväg i Stockholms innerstad. Etapp 2 utgörs av sträckan Djurgårdsbron och Ropsten.  

Ramboll utreder upprustning av Simrishamnsbanan

Simrishamnsbanan är den järnväg som går mellan Malmö och Simrishamn via Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla i Skåne. På uppdrag av Trafikverket utreder Ramboll en upprustning av järnvägen på sträckan Malmö-Staffanstorp och ny järnväg mellan Staffanstorp och Tomelilla.

Lidingöbanan, upprustning och nya dubbelspårssträckor

Ramboll har genomfört en förstudie som studerar möjliga åtgärder längs banan. Förstudien studerar även översiktligt möjligheten att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum, vilket kan vara aktuellt på längre sikt.

Trafikplats Spillepengen

Trafikplats Spillepengen är tveklöst en av Malmös viktigaste knutpunkter. I och med de planerade utbyggnaderna av Malmö hamn kommer trafikmängderna öka avsevärt och den befintliga trafikplatsen måste därför byggas om.

Västlänken

Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Förutom tunneln blir det tre nya stationer, en under centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen. Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet.

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal byggdes 1918 och krävde mycket underhåll. Därför byggdes en ny bro som stod klar 2010. Projektering och geoteknik utfördes i samverkan mellan Ramboll i Sverige och Danmark.

Utbyggnad av Hamnbanan fördubblar kapaciteten för sjötransporter

Dubbelspårsutbyggnaden av Hamnbanan ska öka kapaciteten för transporter till och från Göteborgs Hamn och viktiga industrier på västra Hisingen. I hård konkurrens vann Ramboll uppdraget att projektera den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo.