Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Fjernvarme Fyn - värmeplanering

Ramboll var med och producerade en projektplan för Fjernvarme Fyn, där man bland annat beskrev projektets utveckling från 1980 fram till 2009.

Kartläggning av värmeproduktion och förbrukning i Fort St. John

Ramboll anlitades av Fort St. John för att kartlägga stadens befintliga värmeverk/nätverk och identifiera områden med hög värmeförbrukning.

Akershus Fjernvarme AS

Som en del i ett större projekt har Akershus Fjernvarme AS byggt ett nytt bioeldat kraftverk i Lillestrøm.

Carlsberg hållbar utveckling

Ramboll tillhandahåller konsulttjänster rörande projekteringen av infrastruktur till Carlsberg Properties.

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

Greenwich Peninsula energikombinat

Ramboll Energi ansvarar för att utrusta distriktets energiinfrastruktur med en lågkoldioxidlösning.

Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten.