Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Björnberget Vindkraftspark kan förse 300 000 lägenheter med förnybar el

Björnberget räknas till en av Europas största landbaserade vindkraftsparker och har sin placering utanför Ånge. Projektet är i byggfas, med beräknad kommersiell driftstart i slutet av 2022. Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF), under ledning av Prime Capital AG, och det Tel-Aviv-baserade energibolaget Enlight Renewable Energy står bakom satsningen.

Burbo Bank havsbaserad vindkraftpark

Ramboll har i nuläget konstruerat fler havsbaserade vindturbinfundament än något annat företag i världen.

Cape Wind havsbaserad vindkraftpark

Cape Wind-projektet kommer bli det första havsbaserade vindkraftprojektet att utvecklas, givas tillstånd och konstrueras i USA.

Arklow Bank vindkraftpark design och miljökonsekvensbeskrivning

Arklow Bank vindkraftpark var Irlands första havsbaserade vindkraftprojekt.

Greater Gabbard havsbaserad vindkraftpark

Brittiska Greater Gabbard kommer bli den första havsbaserade vindkraftparken att stå i mer än 30 meter djupt vatten.

150 monopiler i Nordsjön forslar havsbaserad vindkraft ned till djupt vatten

85 kilometer från Groningens kust, i den Nederländska delen av Nordsjön, uppförs en av världens största vindkraftparker. Denna omfattande miljövänliga energikälla kommer minska utsläpp av koldioxid i Nederländerna med 1.25 miljoner ton per år, därför spelar detta projekt en viktig roll i att förverkliga de mål för förnybar energi som den Nederlänska regeringen tillsammans med EU har fastslagit.