Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Ekologiska värden i fokus när Fyrishov utvecklas

I projektet Badutveckling Fyrishov i Uppsala har Rambolls experter lyft fram de ekologiska värdena, den blågröna strukturen på platsen och den biologiska mångfalden som är knuten till den i så stor utsträckning som möjligt. Andra viktiga områden inom hållbarhet är energi & klimatpåverkan, vatten, materialval, cirkularitet, resiliens och trygghet.

Turning Torso

Med sina 194 meter är Turning Torso bland de högsta bostadshusen i Europa.

Södra Cell expanderar fossilfritt

Södra har investerat drygt 4 miljarder kronor i utbyggnaden av Södra Cell Värö som nu är en av världens fem största producenter av barrsulfatmassa. Expansionen innebär en ökning från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Investeringen är också en viktig del i övergången till ett fossilfritt samhälle. Anläggningen har blivit ännu mer energieffektiv och Södras produktion av grön el har ökat ytterligare.

Brinkåsen

Nybyggnad av 18 600 kvadratmeter byggnadsyta. 84 vårdplatser för rättspsykiatri och allmänpsykiatri.

Uppsala konsert och kongresshus

Efter en internationell arkitekttävling 2002 som vanns av Henning Larsen Tegnestue, startade projektet med att systemhandlingar upprättades på vilka Peab handlades upp som generalentreprenör.

Shoppingstaden Skärholmen

Förvandlingen av Skärholmen är en del av söderortsvisionen där Stockholm kraftsamlar för att göra söderort ännu mer attraktivt att besöka, bo och verka i.

Urban Escape - Människan i centrum för frizon i city

Mitt i centrala Stockholm är ett helt nytt stadsrum på väg att skapas – Urban Escape, 130 000 kvadratmeter kontor, bostäder, butiker, restauranger och hotell där människors behov står i centrum.

Biologisk mångfald vid Uppsala stadshus

Under om- och tillbyggnaden av Uppsala Stadshus har den biologiska mångfalden ökat inom fastigheten. Ramboll har bistått med projekt- och hållbarhetsstöd under alla faser av projektet.

Fredriksdalsdepån

Det händer mycket på byggsidan i Stockholm. Vid kanalen i Hammarby Sjöstad byggs Stockholms största depå för biogasdrivna bussar, Fredriksdalsdepån. Ramboll hanterar flera betydande delar i projektet, från konstruktion till bullerskydd.

Modern teknik som inte syns när Göta kanal rustas för framtiden

Göta kanal är tvåhundra år gammal och i stort behov av upprustning. Nu investeras drygt 500 miljoner kronor för att bevara ett av Sveriges största byggnadsverk och besöksmål. Ramboll projektleder och gör flertalet förberedande arbeten inom geoteknik.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm planeras bli en ny vägförbindelse som ska gå från E4/E20, Kungens kurva i söder till E4 och Häggvik i norr.

Unik stadsdel med människorna i fokus

Mellan Stockholm och Solna uppförs Hagastaden. Området kommer, när det är klart, att rymma 50 000 arbetsplatser och 6000 nya bostäder.

Triple Towers

Triple Tower är det tredje tornet vid Gothia Towers i centrala Göteborg. Trion kommer att utgöra Europas största helintegrerade konferens- hotell och mässanläggning och är Svenska Mässans största satsning någonsin. Ramboll ansvarar för projektledning och miljöcertifiering i projektet som innefattar nybygget av det tredje tornet, och en påbyggnad av det mittersta.

Nya Sjukhusområdet Malmö banar väg för framtidens vårdmiljöer

Nya Sjukhusområdet Malmö är den största satsningen som Region Skåne någonsin har gjort. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat för att möta framtidens krav. Ramboll arbetar med flera delar i detta mångmiljardprojekt.

Microsoft och Ramboll i samarbete om framtidens kontor

Microsofts kontor i Stockholm har uppdaterats till en miljö som stimulerar kreativitet och nytänkande i vad Microsoft kallar Det Nya Arbetslivet, en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Ramboll har hanterat alla delar i ombyggnaden i det lyckade projektet.

Backaplan – Göteborgs centrum ska växa över älven

En modern, hållbar storstad växer fram kring Göta älv. Nya bostäder byggs och mötesplatser skapas samtidigt som kollektivtrafik och viktiga samhällsfunktioner byggs ut. Innerstaden ska växa över vattnet till Hisingen. Ramboll har haft flera uppdrag inom ramen för förverkligandet av Göteborg stads stadsutvecklingsprojekt Älvstaden och är nu också involverade i planeringen av nya Backaplan.

Brista 2

Kraftvärmeverket Brista 2 är en av de största investeringarna i Fortum Värmes historia. Verket, som byggs precis intill den existerande anläggningen Brista 1 i Sigtuna kommun, kommer årligen att omvandla avfall till värme och el som motsvarar årsförbrukningen hos drygt 40 000 normalstora lägenheter.

Hållbarhetsledare i Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Ramboll är processledare inom hållbarhet för Älvstranden Utveckling AB, ett kommunalt bolag som har till uppgift att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där stadens centrala delar kommer att växa till dubbel storlek. Uppdraget är att driva hållbarhetsfrågor internt hos Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som helhet.

Lättare för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att ta tunnelbanan

Mellan 2013 och 2015 genomförde Ramboll en översikt av samtliga stationer längs Stockholms tunnelbanenät. Syftet var att anpassa framkomligheten för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Norrtälje Hamn – ny, hållbar stadsdel läker staden

”Barn, bad, båtar” är visionen för Norrtälje Hamn. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har varit grundläggande i planeringen av den nya stadsdelen. Det gamla hamnområdet ligger alldeles intill stadskärnan vilket betyder stadens centrum nu expanderar och möter vattnet. Alla medborgare, inte bara de som väljer att bo här, kommer att få tillgång till nya grönytor, handelsstråk, bad och promenader längs vattnet.

Lokaler för framtidens vård på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår ett stort förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt för modern vårdverksamhet. Som generalkonsult för delen som kallas B11 bidrar Ramboll till lokaler för framtidens sjukvård.