Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Stockholms nya avloppsrening ger bättre vatten i Östersjön

Stockholms avloppsrening måste förnyas för att klara den kraftigt ökade befolkningen och möta framtidens miljökrav. Just nu genomför Stockholm Vatten och Avfall AB, SVOA, ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk och Ramboll är involverade i flera delar.

Ramboll tar helhetsgrepp på Skärholmens vatten

Stockholm växer och är inom kort en miljonstad. För att alla som vill bo här ska få plats krävs ett stort antal nya bostäder. Det i sin tur kräver att detaljplaner ses över, bland annat med avseende på ledningsnätet för spill- och dagvatten. Fel dimensionerat kan det resultera i översvämningar och föroreningar. När det görs rätt bidrar det istället till bra dricksvatten och en god miljö. I projektet Fokus Skärholmen är det Ramboll som tar greppet om vattnet.

Ådalsbanan

Ådalsbanan mellan Sundsvall och Nyland är den framtida länken mellan den upprustade Ostkustbanan och Botniabanan.

Citybanan

Citybanan bygger bort stora delar av pendeltågstrafiken till och från Stockholm city med en 6 km lång tunnel under centrala Stockholm och genom en 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta. Ramboll har utfört preliminära undersökningar, design och projekteringar för tunnelventilationen i den planerade Citybanan genom Stockholm.

Landskapsanpassade bostäder på Stora Billingen, Brf Valö Fyr

På klipporna vid Göteborgs hamninlopp planeras 49 enfamiljshus för bostadsrätt med byggstart hösten 2007 och färdigställande 2010.

Ramboll renar vattnet för över 1 miljon Stockholmare

Stockholm växer och avloppsreningen ska under de kommande åren genomgå vår tids största omvandling. Som en del i det arbetet har Ramboll fått i uppdrag att ansvara för process- och maskinprojektering och projekteringssamordning i utbyggnaden av reningsverket i Henriksdal. Avtalet är värt 24 miljoner kronor och löper under 2015 och 2016.

Nordhavnen - Internationell förebild inom hållbar stadsplanering

Nordhavnen i Köpenhamn är Skandinaviens hittills största och mest ambitiösa stadsplaneringsprojekt.

E4 Sundsvall - 20 km ny Europaväg

E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt Europavägavsnitt från Myre till Skönsberg. Det är ett av Trafikverkets större vägprojekt och fokus ligger på att hitta lösningar som ger låga underhållskostnader, låg miljöpåverkan och som utförs med ett långsiktigt hållbart perspektiv. Något som alltid eftersträvas i Rambolls uppdrag.