Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Växjö utvecklas till en fossilfri stad

Växjö, en stad med 80,000 invånare i södra Sverige, strävar efter att bli en av Europas grönaste städer. Vid det kombinerade värme- och kraftverket, Sandvik, har övergången till biomassa varit en central del i försöket att bemöta framtida och hållbara energikrav.

Refurbishment of 150 kV lines at Studstrup Power Station

Studstrup Power Station in Aarhus is about to reach the end of its service life and will now undergo extensive refurbishment. Ramboll is advising the owner of the plant, DONG Energy, in all project phases for this work from analysis through to commissioning.

Ramboll projektleder arbete vid SydVästlänken

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerhet och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik. SydVästlänken kommer att öka överföringskapaciteten i stamnätet och därmed bidra till att utjämna skillnaderna i elpris mellan södra Sverige och övriga landet.

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.