Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Socioekonomisk analys av klimatanpassning i Göteborg

Socioekonomisk analys för eventuella framtida skador klimatförändringar kan orsaka, och förslag på klimatanpassningsåtgärder för att bemöta den ökade risken för höjning av vattennivåer i Göta älv.

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

Som första stad i Sverige tar Göteborg fram åtgärdsplaner för skyfallshantering i stadsmiljö. Ramboll har på uppdrag av Göteborgs stad utvecklat en metodik för att på ett hållbart sätt hantera stora översvämningar. Planerna är en del av Göteborgs utveckling av en helt ny typ av blågrön infrastruktur.

Nya Krokslätt

Nya Krokslätt ska bli en helt ny klimatsmart stadsdel i Göteborg. Ramboll projekterar utemiljön med ett helhetsgrepp på landskapsplanering med mångfunktionella grönytor, dagvattenhantering, terränganpassning och trafik.

Nordhavnen - Internationell förebild inom hållbar stadsplanering

Nordhavnen i Köpenhamn är Skandinaviens hittills största och mest ambitiösa stadsplaneringsprojekt.

Gullbergsvass binder samman Göteborg

Älvstaden kallas Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Projektet består av sju stadsdelar i centrala Göteborg som kommer att genomgå stora omvandlingar. En av dem är Gullbergsvass. För det 90 hektar stora området har Ramboll gjort en förstudie som används som bas för diskussioner med medborgare och aktörer kring stadsdelens framtida karaktär.