Urban Escape - Människan i centrum för frizon i city

Gräs på tak vid Brunkebergstorg i Stockholm

Gräs på tak vid Brunkebergstorg i Stockholm

Kontakta

Andrej Efron

Project and Construction Manager
Tel: +46 10 615 66 47

Våra tjänster

Mitt i centrala Stockholm är ett helt nytt stadsrum på väg att skapas – Urban Escape, 130 000 kvadratmeter kontor, bostäder, butiker, restauranger och hotell där människors behov står i centrum. Förhoppningen är att Urban Escape, ska bli en frizon för att fokusera och prestera, men lika mycket för att inspireras, koppla av och mötas. Ramboll finns med på resan. 

Nyurbanism är ett ord i tiden. Att låta våra mänskliga behov vara utgångspunkten är en tydlig trend inom stadsutveckling. Det handlar inte i första hand om stadens utseende, även om det också är viktigt, utan om hur den fungerar. Målsättningen är att skapa levande kvarter med en mix av människor och funktioner – miljöer där vi trivs oavsett varför vi är där.

Fem hus blir Urban Escape

Det är bland annat de här tankarna som guidat ägaren AMF Fastigheter vid planerandet av den omfattande omvandlingen av fem fastigheter – eller egentligen fem hus, fyra gator, två torg och en galleria – som fyllts med hotell, restauranger, kontor, bostäder och öppna ytor. Först ut att öppna var de gröna taken som kommer att vara tillgängliga för alla.
Andrej Efron är byggledare på Ramboll och jobbar med projekt T-14 på Urban Escape. Han har även en projektledningsroll i en del av T-30 retail, där man utvecklar galleriadelen i kvarteret. I korta drag innebär det att han fungerar som samordnare för en rad projekt i gallerian som får ny gestaltning.

– Alla tekniska system som går uppåt i huset går via bottenplan, via befintliga butiker. Mitt jobb är bland annat att se till att allt flyter på när systemen ska kopplas ihop. Jag tar hand om samordningen mellan de olika parterna, berättar Andrej.

Inför sommaren 2018 har man färdigställt cirka 85 procent av projektet, som startade 2014 och beräknas vara klart 2019. En stor utmaning är det stora antalet intressenter, minsta insats påverkar väldigt många människor.

– Det ligger väldigt mycket planering bakom även sådant som egentligen kan ses som småjobb. Allt hänger ihop och tidsplanen är pressad, inte minst eftersom det är få timmar per dygn som vi faktiskt kan jobba. Vi måste synka alla tunga arbeten med verksamheter som kan bli störda, som hotell och butiker, konstaterar Andrej.

Redan i mars 2017 invigdes hotellen som är de första delarna av Urban Escape, men arbetet med att färdigställa det nya stadsrummet fortsätter alltså ytterligare ett tag till.

________________________________________

Fakta Urban Escape

  • Fem fastigheter, två torg och fyra gator.
  • En kombination av kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster.
  • Under projektperioden 2014-2019 kommer de fem fastigheterna i kvarteret att byggas om i etapper.
  • Cirka 63 000 kvadratmeter för moderna och flexibla kontor, 29 000 kvadratmeter för hotell och konferens, 39 000 kvadratmeter hotell och restaurang och 1 100 kvadratmeter bostäder.

Källa: AMF fastigheter