Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Foto: Chalmers

Foto: Chalmers

Kontakta

Tara Wood

Tara Wood

Tel: +46 (10) 615 32 50
M: +46 (72) 146 80 70

Våra tjänster

Ramboll är en aktörerna när Chalmers bygger upp ett nytt kompetenscentrum kring storskaliga digitala tvillingar. Målet är att ta fram branschgemensamma metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att hitta de bästa lösningarna för att bygga, underhålla och utveckla våra städer.

Kompetenscentret Digital Twin Cities är första gången branschen enas i ett så stort samarbetsprojekt.  Målet är att ta fram en gemensam metodik för att skapa digitala tvillingar av hela städer.

En gemensam omställning

Projektet genomförs i samarbete med 28 partners; teknikkonsulter, kommuner, entreprenörer, internationella universitet och intressanta start-ups. Från Ramboll deltar ett tiotal personer i projektet.

– Vi kommer ha en stor roll då vi dels sitter i styrelsen, och dels arbetar aktivt i projektet med ledningsfunktioner, forskning och rådgivning, säger Odd Tullberg, ansvarig för innovation och digital utveckling på Ramboll, och fortsätter:

– Vi bidrar med vår kunskap om svåra samhällsfrågor som vi anser kan lösas med en gemensam digital tvilling av staden. Att arbeta med digitala tvillingar kommer förändra både upphandlingen och de traditionella affärerna. Nu måste alla gemensamt och i samförstånd ställa om för att få en datadriven och effektiv samhällsutveckling.

Gynnar alla som bor i staden

Att bygga upp en digital tvilling av en hel stad där byggnader, infrastruktur och grönområden kopplas ihop möjliggör avancerade simuleringsmodeller inom stadsplaneringen. En viktig del av projektet är att enas om gemensamma branschstandarder, vilket kommer effektivisera och förenkla arbetet med digitala tvillingar ytterligare.

– Kommuner, näringsliv och myndigheter kommer kunna visualisera och simulera insatser och se hur omgivningen påverkas innan de fattar beslut. Det kommer både bli enklare och kosta mindre att hitta de bästa lösningarna och underlätta underhåll och drift av staden. Skattepengarna kommer kunna användas på bättre sätt och i slutändan gynnar det alla som bor i staden. Dessutom kommer vi att få uppleva många nya digitala tjänster som vi inte har en aning om idag, säger Odd Tullberg.

Projektet är samfinansierat. Vinnova har gått in med 35 miljoner kronor, akademin med 35 miljoner kronor och industrin med 35 miljoner kronor. Verksamheten startar i mars 2020 och pågår i fem år, men kan därefter komma att förlängas i ytterligare fem år.