Triple Towers

Triple Towers Göteborg (Hesekiel [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)])

Triple Towers Göteborg (Hesekiel [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)])

Kontakta

Tora lindberg

Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 80

Triple Tower är det tredje tornet vid Gothia Towers i centrala Göteborg. Trion kommer att utgöra Europas största helintegrerade konferens- hotell och mässanläggning och är Svenska Mässans största satsning någonsin. Ramboll ansvarar för projektledning och miljöcertifiering i projektet som innefattar nybygget av det tredje tornet, och en påbyggnad av det mittersta.

I början av 2015 beräknas utbyggnaden av Gothia Towers tre torn att stå färdig för de första gästerna. Byggnaderna kommer att bli en del av Göteborgs växande skyline med sina 100 meter. Bara tornet på Liseberg, som är 116 meter, är högre. 55 meter över mark binder två stycken vardera 24 meter långa broar med glasgolv samman tornen som också kommer att förses med nya hissystem. På det mellersta tornet kommer en utanpåliggande panoramahiss att installeras.

Det nya tornet kommer att bestå av 30 våningar och bland annat inhysa två konferens- och restaurangvåningar. Det mittersta tornet har försetts med sex nya våningsplan som bland annat rymmer ett 5-stjärnigt hotell, en restaurang och en SPA-avdelning med en utanpåliggande pool helt i glas.

Vid Triple Towers svarar Ramboll bland annat för projektledning, kalkylhantering och kostnadsuppföljning i projektet och har även ansvar för besiktning av el- och telesystem och att projektet blir miljöcertifierat enligt BREEAM.

Certifieringsarbetet innebär att informera projektgruppen om BREEAM-kriteriernas innebörd, att löpande svara på frågor kring hur kriterierna ska tolkas och att bedöma om föreslagna lösningar kan godkännas. Ramboll granskar dessutom all ansökningsdokumentation för att säkerställa att miljökraven implementerats i projektet innan ansökan skickas vidare till British Research Establishment i England som i sin tur bedömer ansökan och sedan utfärdar certifikatet. 

Mer om Triple Towers.

Projektet i korthet: 
Total yta: 40 000 m2
Antal hotellrum: 530 st. Totalt för hela anläggningen: 1 200 st.
Konferensrum: 10 st.
Restauranger: 5 st.
Höjd: 100 meter (Triple Tower)