Tinnerbäckshuset – tekniska lösningar möter höga säkerhetskrav

Martin Tornborg, brandingenjör på Ramboll, på plats vid Tinnerbäckshuset i Linköping.

Martin Tornborg, brandingenjör på Ramboll, på plats vid Tinnerbäckshuset i Linköping.

Kontakta

Martin Tornborg

Martin Tornborg

Brandingenjör
Tel: +46 (10) 6156669
M: +46 (72) 7466669

Våra tjänster

– Tinnerbäckhuset är speciellt på flera sätt. Det är en energieffektiv byggnad, ett så kallat passivhus, som ska rymma verksamheter med olika behov och där kraven på säkerhet är högt ställda. För att skapa en välkomnande miljö har man dessutom satsat på konst och arkitektur, säger Martin Tornborg, brandingenjör på Ramboll.

Psykiatrivården i Linköping ska samlas i en gemensam byggnad för att kunna samverka bättre. Tinnerbäckshuset är en helt ny byggnad med lokaler för psykiatri, habilitering och beroendevård samt utbildning och forskning. Bygget sker i två etapper och det kommer bedrivas verksamhet i huset under halva byggperioden.

– Det är ett levande projekt där saker händer hela tiden och vi behöver ha stor närvaro. Att så olika typer av verksamhet ska samsas i lokalerna ställer speciella krav på de tekniska lösningarna. Vi måste vara flexibla och kunna svara upp till behoven om och när förutsättningarna förändras, säger Martin.

En utmaning är att lokalerna ska vara utformade med både ett högt brandskydd och en hög trygghet för andra risker än brand, vilket ibland kan stå i konflikt med varandra.

– Lokalerna måste vara säkra för både personal och intagna. Det handlar om allt från utformning av dörrar, fönster och balkonger till inredning. Även brandskyddsutrustningen omfattas. En handbrandsläckare ska till exempel inte kunna användas som tillhygge och med tanke på suicidrisken behöver taksprinklern vara utformad så att det inte går att hänga sig i den.

I de lokaler där det bedrivs slutenvård ska de intagna inte kunna lämna sina avdelningar utan personalens vetskap. Samtidigt måste lokalerna kunna utrymmas i händelse av brand. Hur löser man den ekvationen på bästa sätt?

– Det är olika tänk i olika delar av huset beroende på vilka som vistas där – patienter själva, patienter tillsammans med personal eller bara personal. Inom slutenvården kan en lösning vara förstärkta zoner inom avdelningarna så att det går gå att röra sig horisontellt till ett rum med förstärkt brandskydd och där invänta att branden släcks.

Ramboll ingår i projekteringsgruppen och har helhetsansvar för brandskyddets utformning samt ett delat gemensamt ledarskapsansvar med övriga discipliner.

– Vi är upphandlade för att lyfta blicken och samverka. De olika delentreprenaderna ska överlappa så att inget faller mellan stolarna. Det ska inte finnas några gråzoner där enskilda projektörer fokuserar bara på sitt område utan vi för en kontinuerlig dialog inom projektet, säger Martin Tornborg.

Inför inflytt av de olika etapperna assisterar Ramboll byggprojektet med utförandekontroller av genomförda brandskyddsåtgärder och bistår Regionfastigheters personal med rådgivning och underlag för deras arbete med att upprätta utrymningsplaner, utbilda verksamheternas personal samt att upprätta insatsstöd för räddningstjänsten.